Tác Giả Tuyết Nguyên U Linh

Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót

Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót

7.9/10
3786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 30
Cuộc Sống Của Một Hải Tộc Trên Đất Liền

Cuộc Sống Của Một Hải Tộc Trên Đất Liền

7/10
1837

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 3
Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

9/10
18046

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 56
Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng

Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng

7.5/10
10471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 35
Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

7.5/10
56817

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 131
Điêu Cốt Sư

Điêu Cốt Sư

7.5/10
14170

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 60
Trở Thành

Trở Thành "Nam thần" Nữ Nhân

8.7/10
21122

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 62
Boss! Xin Đừng Nóng Nảy

Boss! Xin Đừng Nóng Nảy

7.5/10
66749

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Bất Tiếu Phù Đồ

Bất Tiếu Phù Đồ

7.5/10
176726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 107
Boss, Hạnh Vận Lai Tập

Boss, Hạnh Vận Lai Tập

7.5/10
52657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 84
Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

7.5/10
78505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 113
Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót
7.9/10
3786

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cuộc Sống Của Một Hải Tộc Trên Đất Liền
7/10
1837

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn
9/10
18046

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng
7.5/10
10471

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
7.5/10
56817

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Điêu Cốt Sư
7.5/10
14170

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền huyễn

Trở Thành
8.7/10
21122

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Boss! Xin Đừng Nóng Nảy
7.5/10
66749

Thể loại: Đam Mỹ

Bất Tiếu Phù Đồ
7.5/10
176726

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Boss, Hạnh Vận Lai Tập
7.5/10
52657

Thể loại: Đam Mỹ

Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm
7.5/10
78505

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn