Tác Giả Ngã Hành Tương Chỉ

Đừng Thức Đêm Nữa FULL

Đừng Thức Đêm Nữa FULL

7.7/10
5456

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 8
Vợ Tôi Muốn Giảm Cân FULL

Vợ Tôi Muốn Giảm Cân FULL

7/10
2517

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Đau Bụng Là Thật Đó!

Đau Bụng Là Thật Đó!

7.3/10
2028

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Nhập Thu

Nhập Thu

7.6/10
2965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 37
Trọng Sinh Vườn Trường Chi Kim Bài Thương Nữ

Trọng Sinh Vườn Trường Chi Kim Bài Thương Nữ

7.3/10
16703

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 501
Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

7.1/10
2284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 16
Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu FULL

Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu FULL

7.3/10
3132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Vẫn Mãi Bên Em

Vẫn Mãi Bên Em

7.9/10
7401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 58
Trong Ác Mộng

Trong Ác Mộng

7.7/10
5912

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 124
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

9.4/10
210582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 848
Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

7.5/10
133574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 106
Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

7.5/10
3285

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 10
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại

Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại

7.5/10
28793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 47
Ngọc Cốt Tường Vy

Ngọc Cốt Tường Vy

7.5/10
4837

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 23
Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

7.5/10
97841

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 132
Đừng Thức Đêm Nữa FULL
7.7/10
5456

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Vợ Tôi Muốn Giảm Cân FULL
7/10
2517

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Đau Bụng Là Thật Đó!
7.3/10
2028

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhập Thu
7.6/10
2965

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Trọng Sinh Vườn Trường Chi Kim Bài Thương Nữ
7.3/10
16703

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi
7.1/10
2284

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu FULL
7.3/10
3132

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Vẫn Mãi Bên Em
7.9/10
7401

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Mạt Thế

Trong Ác Mộng
7.7/10
5912

Thể loại: Đam Mỹ

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
9.4/10
210582

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
7.5/10
133574

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không
7.5/10
3285

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
7.5/10
28793

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ngọc Cốt Tường Vy
7.5/10
4837

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
7.5/10
97841

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Đam Mỹ