Tác Giả Tụ Trắcc

Pháo Hôi Nữ Phụ Ngày Càng Sống Tốt Trong Tiểu Thuyết Niên Đại 70

Pháo Hôi Nữ Phụ Ngày Càng Sống Tốt Trong Tiểu Thuyết Niên Đại 70

7.6/10
1214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 7
Xoay Người Sống Tốt Trong Văn Niên Đại

Xoay Người Sống Tốt Trong Văn Niên Đại

7.2/10
1255

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A

Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A

7.6/10
6224

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 63
Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại

7.7/10
10484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Gặp Được Ngày Mai FULL

Gặp Được Ngày Mai FULL

7.5/10
13594

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 78
Thiệu Đường Vị Diện

Thiệu Đường Vị Diện

8.1/10
8472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 180
Loser

Loser

7/10
3870

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 39
Họa Tiên

Họa Tiên

7.7/10
3797

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 32
Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

7/10
10277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

7/10
27046

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 115
Chiến Và Hòa

Chiến Và Hòa

7.5/10
35125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 163
Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

9/10
278727

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 111
Khi Hoa Đào Nở

Khi Hoa Đào Nở

8.7/10
10123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 25
Trường Hà

Trường Hà

7.5/10
3995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên

Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên

7.5/10
14739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 25
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

7.5/10
27344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

7.5/10
17922

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Pháo Hôi Nữ Phụ Ngày Càng Sống Tốt Trong Tiểu Thuyết Niên Đại 70
7.6/10
1214

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xoay Người Sống Tốt Trong Văn Niên Đại
7.2/10
1255

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A
7.6/10
6224

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại
7.7/10
10484

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Gặp Được Ngày Mai FULL
7.5/10
13594

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thiệu Đường Vị Diện
8.1/10
8472

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Loser
7/10
3870

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Họa Tiên
7.7/10
3797

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương
7/10
10277

Thể loại: Ngôn Tình

Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân
7/10
27046

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chiến Và Hòa
7.5/10
35125

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi
9/10
278727

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Khi Hoa Đào Nở
8.7/10
10123

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trường Hà
7.5/10
3995

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên
7.5/10
14739

Thể loại: Truyện Sắc, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tư Niệm Thành Thành
7.5/10
27344

Thể loại: Ngôn Tình

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
7.5/10
17922

Thể loại: Ngôn Tình