Tác Giả Lộc Dã Tu Tai

Nhóm Nữ Hài Xuyên Thành Nữ Phụ Lót Nền

Nhóm Nữ Hài Xuyên Thành Nữ Phụ Lót Nền

7.7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Xuyên Nhanh Pháo Hôi Độc Ác Quá Ngu Ngốc Phải Làm Sao Bây Giờ

Xuyên Nhanh Pháo Hôi Độc Ác Quá Ngu Ngốc Phải Làm Sao Bây Giờ

7.2/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Một Vài Đoạn Nháp Ngẫu Hứng Của Tôi

Một Vài Đoạn Nháp Ngẫu Hứng Của Tôi

7.6/10
3814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 10
Sau Khi Vô Địch Ta Đi Du Lịch Thế Giới Anime

Sau Khi Vô Địch Ta Đi Du Lịch Thế Giới Anime

7.3/10
2127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 23
Hướng Dẫn Làm Idol Bán Thời Gian

Hướng Dẫn Làm Idol Bán Thời Gian

7.5/10
3688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 31
Cho Tôi Mượn Mười Năm

Cho Tôi Mượn Mười Năm

7.4/10
2892

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Sau Khi Xuyên Sách Thánh Tử Ma Tông Trở Thành Trụ Cột Chính Đạo

Sau Khi Xuyên Sách Thánh Tử Ma Tông Trở Thành Trụ Cột Chính Đạo

7.6/10
2178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 3
Hạ Luyến Tương Phùng FULL

Hạ Luyến Tương Phùng FULL

7.5/10
4554

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

7.5/10
2586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 20
Xuyên Thành Nữ Alpha Lúc Sau

Xuyên Thành Nữ Alpha Lúc Sau

7.9/10
18272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 203
Thành Phần Cá Biệt

Thành Phần Cá Biệt

8.2/10
8303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Những Đứa Bạn Thân Của Tôi FULL

Những Đứa Bạn Thân Của Tôi FULL

7.4/10
2437

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 7
Em Là Thanh Khống Sao FULL

Em Là Thanh Khống Sao FULL

7.2/10
3891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Thoát Khỏi Nghèo Khó Đếm Ngược

Thoát Khỏi Nghèo Khó Đếm Ngược

7.9/10
3215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Nhường Nàng Ba Phần

Nhường Nàng Ba Phần

7.9/10
4235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 27
Anh Gì Ơi Nhìn Em Này!

Anh Gì Ơi Nhìn Em Này!

7.8/10
2980

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 12
Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

8.5/10
26365

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 86
R5

R5

8.5/10
8016

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 36
Trường Hà

Trường Hà

7.5/10
4025

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

7.5/10
6382

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 20
Tình Nhân Trong Mùa Gió

Tình Nhân Trong Mùa Gió

7.5/10
11894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 64
Đào Mộ Đào Ra Quỷ

Đào Mộ Đào Ra Quỷ

7.5/10
33505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 75
Vung Tiền Mua Định Mệnh

Vung Tiền Mua Định Mệnh

7.5/10
8419

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 34
Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma

Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma

7.5/10
7433

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 34
Hỗn Nguyên Võ Tôn

Hỗn Nguyên Võ Tôn

7.5/10
349118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 685
Nhóm Nữ Hài Xuyên Thành Nữ Phụ Lót Nền
7.7/10
1000

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Pháo Hôi Độc Ác Quá Ngu Ngốc Phải Làm Sao Bây Giờ
7.2/10
1000

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Một Vài Đoạn Nháp Ngẫu Hứng Của Tôi
7.6/10
3814

Thể loại: Tiên Hiệp

Sau Khi Vô Địch Ta Đi Du Lịch Thế Giới Anime
7.3/10
2127

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Hướng Dẫn Làm Idol Bán Thời Gian
7.5/10
3688

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Cho Tôi Mượn Mười Năm
7.4/10
2892

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Sách Thánh Tử Ma Tông Trở Thành Trụ Cột Chính Đạo
7.6/10
2178

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hạ Luyến Tương Phùng FULL
7.5/10
4554

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá
7.5/10
2586

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Xuyên Thành Nữ Alpha Lúc Sau
7.9/10
18272

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thành Phần Cá Biệt
8.2/10
8303

Thể loại: Truyện Khác

Những Đứa Bạn Thân Của Tôi FULL
7.4/10
2437

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Em Là Thanh Khống Sao FULL
7.2/10
3891

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thoát Khỏi Nghèo Khó Đếm Ngược
7.9/10
3215

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nhường Nàng Ba Phần
7.9/10
4235

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Gì Ơi Nhìn Em Này!
7.8/10
2980

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió
8.5/10
26365

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

R5
8.5/10
8016

Thể loại: Truyện Teen

Trường Hà
7.5/10
4025

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống
7.5/10
6382

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Tình Nhân Trong Mùa Gió
7.5/10
11894

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Đào Mộ Đào Ra Quỷ
7.5/10
33505

Thể loại: Đam Mỹ

Vung Tiền Mua Định Mệnh
7.5/10
8419

Thể loại: Truyện Teen

Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma
7.5/10
7433

Thể loại: Võng Du

Hỗn Nguyên Võ Tôn
7.5/10
349118

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp