Tác Giả Tú Sinh

Ngoại Trừ Tôi Toàn Bộ Trường Mầm Non Đều Là Yêu Quái

Ngoại Trừ Tôi Toàn Bộ Trường Mầm Non Đều Là Yêu Quái

7.8/10
1540

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 25
Vai Ác Này Tôi Nuôi

Vai Ác Này Tôi Nuôi

7.9/10
1876

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 20
Chẳng Biết Đêm Lạnh Được Bao Lâu

Chẳng Biết Đêm Lạnh Được Bao Lâu

7.4/10
1240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

7.6/10
2346

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Dục Hoả Trùng Sinh

Dục Hoả Trùng Sinh

7.4/10
5876

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 105
Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

7/10
5122

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 43
Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

7.4/10
1878

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Cửu Thiên Tuế

Cửu Thiên Tuế

7.1/10
2388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 10
Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

7.2/10
11439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 81
Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

7.2/10
10998

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 61
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi! FULL

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi! FULL

7.5/10
75979

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 114
Sói Con Có Lòng FULL

Sói Con Có Lòng FULL

7.3/10
2094

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

7.9/10
7222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 112
Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

7.5/10
6449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 48
Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

7.3/10
2141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Xung Hỉ (trọng Sinh)

Xung Hỉ (trọng Sinh)

6.6/10
22222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 47
Bạo Quân Sủng Hậu

Bạo Quân Sủng Hậu

9.3/10
163261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 140
Tui Bị Quỷ Bám Càng

Tui Bị Quỷ Bám Càng

9.1/10
47477

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 62
Tiểu Hầu Gia

Tiểu Hầu Gia

7.5/10
96316

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 153
Ai Cho Anh Mắng Em?!

Ai Cho Anh Mắng Em?!

7.5/10
122360

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 128
Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

7.5/10
5406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 17
Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

7.5/10
79327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 94
Trí Thức Lưu Manh

Trí Thức Lưu Manh

9.6/10
5055

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Trọng Sinh Vi Quan

Trọng Sinh Vi Quan

7.5/10
198345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Quan Trường

Chương 646
Ngoại Trừ Tôi Toàn Bộ Trường Mầm Non Đều Là Yêu Quái
7.8/10
1540

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Vai Ác Này Tôi Nuôi
7.9/10
1876

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chẳng Biết Đêm Lạnh Được Bao Lâu
7.4/10
1240

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập
7.6/10
2346

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Dục Hoả Trùng Sinh
7.4/10
5876

Thể loại: Tiên Hiệp

Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi
7/10
5122

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy
7.4/10
1878

Thể loại: Đam Mỹ

Cửu Thiên Tuế
7.1/10
2388

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
7.2/10
11439

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây
7.2/10
10998

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi! FULL
7.5/10
75979

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Sói Con Có Lòng FULL
7.3/10
2094

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
7.9/10
7222

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân
7.5/10
6449

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!
7.3/10
2141

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Xung Hỉ (trọng Sinh)
6.6/10
22222

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bạo Quân Sủng Hậu
9.3/10
163261

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tui Bị Quỷ Bám Càng
9.1/10
47477

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tiểu Hầu Gia
7.5/10
96316

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Ai Cho Anh Mắng Em?!
7.5/10
122360

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông
7.5/10
5406

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
7.5/10
79327

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trí Thức Lưu Manh
9.6/10
5055

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Vi Quan
7.5/10
198345

Thể loại: Đô Thị, Quan Trường