Tác Giả Trương Nhược Dư

Phú Quý Chốn Nhân Gian

Phú Quý Chốn Nhân Gian

8/10
1620

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 14
Đại Ca Không Cô Đơn FULL

Đại Ca Không Cô Đơn FULL

7.1/10
1648

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Số Mệnh Định Sẵn

Số Mệnh Định Sẵn

7.5/10
1340

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Chú Ấy Hơn Tôi 15 Tuổi FULL

Chú Ấy Hơn Tôi 15 Tuổi FULL

7/10
6059

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 14
Lưu Manh Trong Mộng FULL

Lưu Manh Trong Mộng FULL

7.3/10
2542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 9
Thiên Sát Cô Tinh Không Khắc Nổi Tôi

Thiên Sát Cô Tinh Không Khắc Nổi Tôi

7.2/10
1872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Vi Nhĩ Chiết Yêu

Vi Nhĩ Chiết Yêu

8.4/10
1352

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Vi Nhĩ Chiết Yêu

Vi Nhĩ Chiết Yêu

7.3/10
1214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Tôi Sẽ Không Làm Nữ Chính Trong Truyện Ngược Văn

Tôi Sẽ Không Làm Nữ Chính Trong Truyện Ngược Văn

7.9/10
1300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Tu Hú Chiếm Tổ

Tu Hú Chiếm Tổ

8.2/10
1714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

8/10
1110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

7.2/10
1110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

7.9/10
1418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

7.7/10
1379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

7.4/10
1253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

8.4/10
1259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

7.9/10
1336

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

8.3/10
1186

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Câu Chuyện Đã Qua

Câu Chuyện Đã Qua

8.2/10
1977

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 6
Chị gái eo thon

Chị gái eo thon

8.5/10
2583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
Hôm Qua Mơ Gặp Bồ Câu Trắng FULL

Hôm Qua Mơ Gặp Bồ Câu Trắng FULL

7.3/10
5062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Kiều Kiều Bất Lực Rồi FULL

Kiều Kiều Bất Lực Rồi FULL

7.5/10
1840

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Đúng Sai Là Do Lựa Chọn

Đúng Sai Là Do Lựa Chọn

7.3/10
4540

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Tiệm Massage Chân Chậu Vàng FULL

Tiệm Massage Chân Chậu Vàng FULL

7.5/10
2880

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 13
Đúng Độ Gặp Đào Hoa

Đúng Độ Gặp Đào Hoa

7.9/10
1956

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Ánh Sao Giữa Trời Đêm

Ánh Sao Giữa Trời Đêm

7.5/10
1640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Không Phải Ánh Trăng

Không Phải Ánh Trăng

7.4/10
1860

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Tang Du Phi Vãn FULL

Tang Du Phi Vãn FULL

7.7/10
3354

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Lạc Lạc Không Thoải Mái FULL

Lạc Lạc Không Thoải Mái FULL

7/10
3035

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Anh Và Gió Xuân Đều Là Lữ Khách FULL

Anh Và Gió Xuân Đều Là Lữ Khách FULL

7.6/10
2513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Chốn Phồn Hoa Có Người

Chốn Phồn Hoa Có Người

7.2/10
2355

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Con Gái Trở Về FULL

Con Gái Trở Về FULL

7.6/10
4796

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 13
Wechat Của Tôi Có Quỷ FULL

Wechat Của Tôi Có Quỷ FULL

7.2/10
2628

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 8
Yêu Thầm Bạn Thân Của Anh Trai FULL

Yêu Thầm Bạn Thân Của Anh Trai FULL

7/10
12131

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Lâm Chí Hẹn Gặp Anh FULL

Lâm Chí Hẹn Gặp Anh FULL

7.8/10
3547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Phú Quý Chốn Nhân Gian
8/10
1620

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Đại Ca Không Cô Đơn FULL
7.1/10
1648

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Số Mệnh Định Sẵn
7.5/10
1340

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chú Ấy Hơn Tôi 15 Tuổi FULL
7/10
6059

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình

Lưu Manh Trong Mộng FULL
7.3/10
2542

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Thiên Sát Cô Tinh Không Khắc Nổi Tôi
7.2/10
1872

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Vi Nhĩ Chiết Yêu
8.4/10
1352

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Vi Nhĩ Chiết Yêu
7.3/10
1214

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Sẽ Không Làm Nữ Chính Trong Truyện Ngược Văn
7.9/10
1300

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tu Hú Chiếm Tổ
8.2/10
1714

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài
8/10
1110

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài
7.2/10
1110

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài
7.9/10
1418

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài
7.7/10
1379

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài
7.4/10
1253

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài
8.4/10
1259

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài
7.9/10
1336

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài
8.3/10
1186

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Câu Chuyện Đã Qua
8.2/10
1977

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chị gái eo thon
8.5/10
2583

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hôm Qua Mơ Gặp Bồ Câu Trắng FULL
7.3/10
5062

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Kiều Kiều Bất Lực Rồi FULL
7.5/10
1840

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Đúng Sai Là Do Lựa Chọn
7.3/10
4540

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tiệm Massage Chân Chậu Vàng FULL
7.5/10
2880

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Đúng Độ Gặp Đào Hoa
7.9/10
1956

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Ánh Sao Giữa Trời Đêm
7.5/10
1640

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Không Phải Ánh Trăng
7.4/10
1860

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tang Du Phi Vãn FULL
7.7/10
3354

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Lạc Lạc Không Thoải Mái FULL
7/10
3035

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Anh Và Gió Xuân Đều Là Lữ Khách FULL
7.6/10
2513

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chốn Phồn Hoa Có Người
7.2/10
2355

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Con Gái Trở Về FULL
7.6/10
4796

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Wechat Của Tôi Có Quỷ FULL
7.2/10
2628

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Yêu Thầm Bạn Thân Của Anh Trai FULL
7/10
12131

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Lâm Chí Hẹn Gặp Anh FULL
7.8/10
3547

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình