Tác Giả Trương Duyệt Nhiên

Đại Kiều Tiểu Kiều-hãy Để Tôi Toả Sáng FULL

Đại Kiều Tiểu Kiều-hãy Để Tôi Toả Sáng FULL

7.6/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 6
Yêu Người Say Đắm

Yêu Người Say Đắm

8.3/10
2934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 7
Đứng Trước Gió Nói Lời Yêu

Đứng Trước Gió Nói Lời Yêu

8/10
2501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Gió Mùa Hạ Năm Ấy FULL

Gió Mùa Hạ Năm Ấy FULL

7.3/10
5135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 50
Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

7.9/10
4861

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 38
Bách Hợpgl Hiệp Khách Hành

Bách Hợpgl Hiệp Khách Hành

7.3/10
8730

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Bách Hợp

Chương 49
Chị Đại Xuyên Không!!! FULL

Chị Đại Xuyên Không!!! FULL

7.3/10
44916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 56
Cô Ấy Trọng Sinh Nhưng Mất Trí Nhớ

Cô Ấy Trọng Sinh Nhưng Mất Trí Nhớ

7/10
4256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
TÂM LÝ PHẠM TỘI

TÂM LÝ PHẠM TỘI

8.6/10
9616

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 41
Seven

Seven

7.5/10
8661

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

7.5/10
24270

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Thủy Tiên Đã Cưỡi Cá Chép Vàng Đi

Thủy Tiên Đã Cưỡi Cá Chép Vàng Đi

7.5/10
10720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương

Chương 56
Đại Kiều Tiểu Kiều-hãy Để Tôi Toả Sáng FULL
7.6/10
1000

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Yêu Người Say Đắm
8.3/10
2934

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Đứng Trước Gió Nói Lời Yêu
8/10
2501

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Gió Mùa Hạ Năm Ấy FULL
7.3/10
5135

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài
7.9/10
4861

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bách Hợpgl Hiệp Khách Hành
7.3/10
8730

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Bách Hợp

Chị Đại Xuyên Không!!! FULL
7.3/10
44916

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cô Ấy Trọng Sinh Nhưng Mất Trí Nhớ
7/10
4256

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

TÂM LÝ PHẠM TỘI
8.6/10
9616

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Seven
7.5/10
8661

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải
7.5/10
24270

Thể loại: Truyện Teen

Thủy Tiên Đã Cưỡi Cá Chép Vàng Đi
7.5/10
10720

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương