Tác Giả Lưu Diên Trương Ngưng

Câm Đinh

Câm Đinh

7.1/10
4386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 217
Tái Kiến Lan Lăng

Tái Kiến Lan Lăng

7.9/10
4352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 94
Cấm Đình

Cấm Đình

7/10
17439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 216
Xuân Đình Tuyết

Xuân Đình Tuyết

7.4/10
2459

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 16
Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn

Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn

7.7/10
2324

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 9
Nhãn Nhi Mị

Nhãn Nhi Mị

7.3/10
1885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Bách Hợp

Chương 4
Phồn Hoa Tự Cẩm

Phồn Hoa Tự Cẩm

7.6/10
8189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 72
Bích Hải Quang FULL

Bích Hải Quang FULL

7.2/10
16187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 90
Phất Huyền Thập Tam Khúc

Phất Huyền Thập Tam Khúc

9.3/10
21445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 167
Sư Thuyết

Sư Thuyết

8.3/10
12416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 131
Phù Sinh Nhược Mộng - Cuộc Đời Phù Du Như Giấc Mộng

Phù Sinh Nhược Mộng - Cuộc Đời Phù Du Như Giấc Mộng

8.5/10
34081

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 105
Săn Tình Tổng Tài

Săn Tình Tổng Tài

8.5/10
13618

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Phù Sinh Nhược Mộng

Phù Sinh Nhược Mộng

7.5/10
43256

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 105
Săn Tình Tổng Giám Đốc

Săn Tình Tổng Giám Đốc

7.5/10
7872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Câm Đinh
7.1/10
4386

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Tái Kiến Lan Lăng
7.9/10
4352

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Cấm Đình
7/10
17439

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Xuân Đình Tuyết
7.4/10
2459

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn
7.7/10
2324

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Nhãn Nhi Mị
7.3/10
1885

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Bách Hợp

Phồn Hoa Tự Cẩm
7.6/10
8189

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Bích Hải Quang FULL
7.2/10
16187

Thể loại: Bách Hợp

Phất Huyền Thập Tam Khúc
9.3/10
21445

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Sư Thuyết
8.3/10
12416

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Bách Hợp

Phù Sinh Nhược Mộng - Cuộc Đời Phù Du Như Giấc Mộng
8.5/10
34081

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Bách Hợp

Săn Tình Tổng Tài
8.5/10
13618

Thể loại: Ngôn Tình

Phù Sinh Nhược Mộng
7.5/10
43256

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Xuyên Không, Bách Hợp

Săn Tình Tổng Giám Đốc
7.5/10
7872

Thể loại: Ngôn Tình