Tác Giả Trì Tổng Tra

Tích Tụ

Tích Tụ

7.3/10
7210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 70
Tình Yêu Thế Tục FULL

Tình Yêu Thế Tục FULL

7.8/10
12063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Abo Tình Yêu Ảo Tưởng

Abo Tình Yêu Ảo Tưởng

7.3/10
3849

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Hàn Viễn

Hàn Viễn

7.9/10
32408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 125
Để Tâm

Để Tâm

7/10
5750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Bất Kham

Bất Kham

7.4/10
9683

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 45
Lên Án Đam Mỹ

Lên Án Đam Mỹ

7.7/10
7254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 17
Trộm Nhìn Ánh Sáng

Trộm Nhìn Ánh Sáng

7.1/10
24032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 100
Người Ấy Không Yêu Tôi

Người Ấy Không Yêu Tôi

7.5/10
138208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 50
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
45058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 51