Tác Giả Trì Tổng Tra

Tích Tụ

Tích Tụ

7.3/10
5215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 70
Tình Yêu Thế Tục FULL

Tình Yêu Thế Tục FULL

7.8/10
10265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Abo Tình Yêu Ảo Tưởng

Abo Tình Yêu Ảo Tưởng

7.3/10
3140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Hàn Viễn

Hàn Viễn

7.9/10
26416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 125
Để Tâm

Để Tâm

7/10
4628

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Bất Kham

Bất Kham

7.4/10
8427

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 45
Lên Án Đam Mỹ

Lên Án Đam Mỹ

7.7/10
6392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 17
Trộm Nhìn Ánh Sáng

Trộm Nhìn Ánh Sáng

7.1/10
20864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 100
Người Ấy Không Yêu Tôi

Người Ấy Không Yêu Tôi

7.5/10
132220

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 50
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
41019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 51