Tác Giả Trì Đường

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3

7.2/10
1163

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 7
Sau Khi Xuyên Sách Cá Mặn Phát Hiện Cả Nhà Đều Là Vai Ác

Sau Khi Xuyên Sách Cá Mặn Phát Hiện Cả Nhà Đều Là Vai Ác

7.6/10
1295

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 3
Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

7.4/10
1695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chương 21
Chúc Mừng Nhé

Chúc Mừng Nhé

7/10
1173

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 3
Túng Bao Tiểu Tang Thi Chỉ Nghĩ Cẩu Mệnh

Túng Bao Tiểu Tang Thi Chỉ Nghĩ Cẩu Mệnh

7.5/10
1395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 5
Cảnh Phỉ

Cảnh Phỉ

7.6/10
1699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Sau Khi Cậu Chủ Giả Mất Khống Chế Nước Mắt Trở Thành Vạn Người Mê

Sau Khi Cậu Chủ Giả Mất Khống Chế Nước Mắt Trở Thành Vạn Người Mê

7.9/10
6810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 105
Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

7.9/10
32168

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 91
Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

7.5/10
2922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 11
Toàn Điên FULL

Toàn Điên FULL

7/10
2997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Ảnh Vệ Khó Làm

Ảnh Vệ Khó Làm

7.2/10
5018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 26
Bạn Trai Qua Mạng Là Người Ngoài Hành Tinh

Bạn Trai Qua Mạng Là Người Ngoài Hành Tinh

7.3/10
1376

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Tiếng Đàn Sông Trăng

Tiếng Đàn Sông Trăng

7.5/10
1680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 2
Thiên Hạ Kỳ Duyên

Thiên Hạ Kỳ Duyên

8.5/10
36292

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 185
Bí Danh (Black and White)

Bí Danh (Black and White)

8.5/10
7648

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 31
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

7.5/10
223917

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 535
Anh Đại! Cầu Buông Tha!!!

Anh Đại! Cầu Buông Tha!!!

7.5/10
1750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3
7.2/10
1163

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Sau Khi Xuyên Sách Cá Mặn Phát Hiện Cả Nhà Đều Là Vai Ác
7.6/10
1295

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn
7.4/10
1695

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chúc Mừng Nhé
7/10
1173

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Túng Bao Tiểu Tang Thi Chỉ Nghĩ Cẩu Mệnh
7.5/10
1395

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Cảnh Phỉ
7.6/10
1699

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Sau Khi Cậu Chủ Giả Mất Khống Chế Nước Mắt Trở Thành Vạn Người Mê
7.9/10
6810

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người
7.9/10
32168

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người
7.5/10
2922

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Toàn Điên FULL
7/10
2997

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ảnh Vệ Khó Làm
7.2/10
5018

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bạn Trai Qua Mạng Là Người Ngoài Hành Tinh
7.3/10
1376

Thể loại: Đam Mỹ

Tiếng Đàn Sông Trăng
7.5/10
1680

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thiên Hạ Kỳ Duyên
8.5/10
36292

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bí Danh (Black and White)
8.5/10
7648

Thể loại: Trinh Thám

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
7.5/10
223917

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình

Anh Đại! Cầu Buông Tha!!!
7.5/10
1750

Thể loại: Đam Mỹ