Tác Giả Trang Trang

Trên Trời Có Cây Tình Yêu

Trên Trời Có Cây Tình Yêu

8.5/10
12588

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 42
Duyên kì ngộ

Duyên kì ngộ

8.5/10
57060

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Phải lấy người như anh

Phải lấy người như anh

8.5/10
26042

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Cocktail cho tình yêu

Cocktail cho tình yêu

8.5/10
22858

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

7.5/10
26256

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 62
Độc Thân Cần Yêu

Độc Thân Cần Yêu

7.5/10
5236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 12
Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi

Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi

7.5/10
2094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 3
Ma Bồn Cầu

Ma Bồn Cầu

7.5/10
4556

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

7.5/10
19324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

7.5/10
29395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

7.5/10
26481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

7.5/10
7690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

7.5/10
18786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

7.5/10
16785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

7.5/10
12422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Để Hôn Em Lần Nữa

Để Hôn Em Lần Nữa

7.5/10
14835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

7.5/10
11388

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 23
Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

7.8/10
117471

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 116
Bản Tình Ca Buồn

Bản Tình Ca Buồn

7.5/10
7626

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Trên Trời Có Cây Tình Yêu
8.5/10
12588

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Duyên kì ngộ
8.5/10
57060

Thể loại: Ngôn Tình

Phải lấy người như anh
8.5/10
26042

Thể loại: Truyện Khác

Cocktail cho tình yêu
8.5/10
22858

Thể loại: Truyện Khác

Vĩnh Dạ
7.5/10
26256

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Độc Thân Cần Yêu
7.5/10
5236

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam

Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi
7.5/10
2094

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ma Bồn Cầu
7.5/10
4556

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
7.5/10
19324

Thể loại: Ngôn Tình

Duyên Kỳ Ngộ
7.5/10
29395

Thể loại: Ngôn Tình

Mưa Nhỏ Hồng Trần
7.5/10
26481

Thể loại: Ngôn Tình

Mùa Tuyết Rơi
7.5/10
7690

Thể loại: Ngôn Tình

Gặp Em Dưới Mưa Xuân
7.5/10
18786

Thể loại: Ngôn Tình

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng
7.5/10
16785

Thể loại: Ngôn Tình

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
7.5/10
12422

Thể loại: Ngôn Tình

Để Hôn Em Lần Nữa
7.5/10
14835

Thể loại: Ngôn Tình

Nghìn Kế Tương Tư
7.5/10
11388

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Cấm Kỵ Chi Luyến
7.8/10
117471

Thể loại: Ngôn Tình

Bản Tình Ca Buồn
7.5/10
7626

Thể loại: Ngôn Tình