Tác Giả Trần Linh

Ngộ Nhận

Ngộ Nhận

7.5/10
33538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 15
Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên

Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên

7.5/10
18613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

7.5/10
2619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 2
Nông Gia Nhàn Tản

Nông Gia Nhàn Tản

7.5/10
2607

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Hạnh Phúc Phía Chân Trời

Hạnh Phúc Phía Chân Trời

7.5/10
2815

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Anh Chờ, Em Đợi

Anh Chờ, Em Đợi

7.5/10
2990

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9