Tác Giả Trần G. Linh

Hồ Sơ Pháp Y

Hồ Sơ Pháp Y

8.4/10
7442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 95
Ngộ Nhận

Ngộ Nhận

7.5/10
35478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 15
Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên

Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên

7.5/10
19591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

7.5/10
2803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 2
Nông Gia Nhàn Tản

Nông Gia Nhàn Tản

7.5/10
2809

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Hạnh Phúc Phía Chân Trời

Hạnh Phúc Phía Chân Trời

7.5/10
3263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Anh Chờ, Em Đợi

Anh Chờ, Em Đợi

7.5/10
3374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9