Tác Giả Bán Trản Minh Hương

Thị Trấn Yêu Thú

Thị Trấn Yêu Thú

7.9/10
1197

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Biết Ai Ở Bên

Biết Ai Ở Bên

7.7/10
1396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Linh Dị Âm Dương

Linh Dị Âm Dương

7.3/10
8479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 75
Thần Trù Ở Hiện Đại

Thần Trù Ở Hiện Đại

7.7/10
2120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Chiếc Cầu Thang

Chiếc Cầu Thang

7.1/10
2073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ

Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ

7.8/10
38194

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Ái Phi Được Ân Sủng FULL

Ái Phi Được Ân Sủng FULL

7.2/10
8163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 44
Lạc Vào Thế Giới Tiên-ma

Lạc Vào Thế Giới Tiên-ma

7.7/10
2885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 13
Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

7.2/10
6805

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 105
Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế FULL

Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế FULL

7.9/10
9224

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 26
Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

6.5/10
31503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 115
Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !

Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !

8.5/10
22367

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 59
Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

8.4/10
206568

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 313
Ăn Hại Sống Lại

Ăn Hại Sống Lại

7.5/10
62467

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 95
Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

7.5/10
41640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 153
Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Đạo Sĩ Kinh Kỳ

7.5/10
7302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Việt Nam

Chương 27
Ngạo Thế Tuyệt Trần

Ngạo Thế Tuyệt Trần

7.5/10
48557

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 95
[KookV] Hạnh Phúc Ảo

[KookV] Hạnh Phúc Ảo

7.5/10
5658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Khế Ước Chuộc Tội

Khế Ước Chuộc Tội

7.5/10
11892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Loạn Thế Khuynh Quốc

Loạn Thế Khuynh Quốc

7.5/10
13035

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 41
Mạt Thế Hai, Ba Sự

Mạt Thế Hai, Ba Sự

7.5/10
91955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 142
Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

7.5/10
43554

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 64
Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

7.5/10
16802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 51
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

7.5/10
4640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

7.5/10
8226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 23
Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam

Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam

7.5/10
14223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 49
Tình Chi Sở Chung

Tình Chi Sở Chung

7.5/10
68664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 69
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

7.5/10
8886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 36
Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

7.5/10
41638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 79
Nhi Nữ Khuynh Thành

Nhi Nữ Khuynh Thành

7.5/10
5169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Anh Yêu Em Rồi, Quỷ Nhỏ

Anh Yêu Em Rồi, Quỷ Nhỏ

7.5/10
3121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Thị Trấn Yêu Thú
7.9/10
1197

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Biết Ai Ở Bên
7.7/10
1396

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Linh Dị Âm Dương
7.3/10
8479

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền huyễn

Thần Trù Ở Hiện Đại
7.7/10
2120

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chiếc Cầu Thang
7.1/10
2073

Thể loại: Truyện Khác

Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ
7.8/10
38194

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ái Phi Được Ân Sủng FULL
7.2/10
8163

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Lạc Vào Thế Giới Tiên-ma
7.7/10
2885

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương
7.2/10
6805

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế FULL
7.9/10
9224

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
6.5/10
31503

Thể loại: Truyện Teen

Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !
8.5/10
22367

Thể loại: Truyện Teen

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy
8.4/10
206568

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ăn Hại Sống Lại
7.5/10
62467

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
7.5/10
41640

Thể loại: Ngôn Tình

Đạo Sĩ Kinh Kỳ
7.5/10
7302

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Việt Nam

Ngạo Thế Tuyệt Trần
7.5/10
48557

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Xuyên Không

[KookV] Hạnh Phúc Ảo
7.5/10
5658

Thể loại: Đam Mỹ

Khế Ước Chuộc Tội
7.5/10
11892

Thể loại: Đam Mỹ

Loạn Thế Khuynh Quốc
7.5/10
13035

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Mạt Thế Hai, Ba Sự
7.5/10
91955

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Mạt Thế

Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô
7.5/10
43554

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá
7.5/10
16802

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
7.5/10
4640

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình
7.5/10
8226

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam
7.5/10
14223

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Tình Chi Sở Chung
7.5/10
68664

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
7.5/10
8886

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Song Trọng Sinh Chi Đào Ly
7.5/10
41638

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Nhi Nữ Khuynh Thành
7.5/10
5169

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Anh Yêu Em Rồi, Quỷ Nhỏ
7.5/10
3121

Thể loại: Truyện Teen