Tác Giả Trạm Lượng

Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút

Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút

8.5/10
6636

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Công Tử Sờ Sợ

Công Tử Sờ Sợ

8.5/10
7499

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Tổng Tài Ngang Hơn Cua

Tổng Tài Ngang Hơn Cua

8.5/10
29243

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Tổng tài

Tổng tài

8.5/10
10239

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Mỹ nhân ốm yếu

Mỹ nhân ốm yếu

8.5/10
6053

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

8.5/10
12030

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Bạo Long Tổng Tài

Bạo Long Tổng Tài

7.5/10
12565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

7.5/10
13038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

7.5/10
21223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 39
Tướng Công Không Xuất Gia

Tướng Công Không Xuất Gia

7.5/10
7583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

7.5/10
11193

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

7.5/10
7615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút Nào

Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút Nào

7.5/10
4891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua

Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua

7.5/10
7503

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

7.5/10
13770

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Giám Đốc Đại Nhân

Tổng Giám Đốc Đại Nhân

7.5/10
7498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

7.5/10
5712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Đãi Quân - Thủ Quân

Đãi Quân - Thủ Quân

7.5/10
9495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
Càng Độc Càng Ngọt Ngào

Càng Độc Càng Ngọt Ngào

7.5/10
5733

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Cưới Vợ Trước So Chiêu

Cưới Vợ Trước So Chiêu

7.5/10
6749

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Tài Đại Nhân

Tổng Tài Đại Nhân

7.5/10
19960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 15
Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

7.5/10
6317

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Hoàng Kim Đích Tình Nhân

7.5/10
12512

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nha Đầu Khờ

Nha Đầu Khờ

7.5/10
11162

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút
8.5/10
6636

Thể loại: Ngôn Tình

Công Tử Sờ Sợ
8.5/10
7499

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tổng Tài Ngang Hơn Cua
8.5/10
29243

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng tài
8.5/10
10239

Thể loại: Ngôn Tình

Mỹ nhân ốm yếu
8.5/10
6053

Thể loại: Ngôn Tình

Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài
8.5/10
12030

Thể loại: Ngôn Tình

Bạo Long Tổng Tài
7.5/10
12565

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em
7.5/10
13038

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
7.5/10
21223

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Công Không Xuất Gia
7.5/10
7583

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Phong Lưu Đấu Oan Gia
7.5/10
11193

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh
7.5/10
7615

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút Nào
7.5/10
4891

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua
7.5/10
7503

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Thân Thì Có Làm Sao
7.5/10
13770

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Đại Nhân
7.5/10
7498

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng
7.5/10
5712

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đãi Quân - Thủ Quân
7.5/10
9495

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Càng Độc Càng Ngọt Ngào
7.5/10
5733

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Cưới Vợ Trước So Chiêu
7.5/10
6749

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Tài Đại Nhân
7.5/10
19960

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm
7.5/10
6317

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Kim Đích Tình Nhân
7.5/10
12512

Thể loại: Ngôn Tình

Nha Đầu Khờ
7.5/10
11162

Thể loại: Ngôn Tình