Tác Giả Trạm Lượng

Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút

Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút

8.5/10
6358

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Công Tử Sờ Sợ

Công Tử Sờ Sợ

8.5/10
7230

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Tổng Tài Ngang Hơn Cua

Tổng Tài Ngang Hơn Cua

8.5/10
28198

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Tổng tài

Tổng tài

8.5/10
10012

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Mỹ nhân ốm yếu

Mỹ nhân ốm yếu

8.5/10
5454

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

8.5/10
11493

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Bạo Long Tổng Tài

Bạo Long Tổng Tài

7.5/10
12067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

7.5/10
12525

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

7.5/10
19830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 39
Tướng Công Không Xuất Gia

Tướng Công Không Xuất Gia

7.5/10
7015

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

7.5/10
10783

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

7.5/10
7245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút Nào

Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút Nào

7.5/10
4587

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua

Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua

7.5/10
7082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

7.5/10
12652

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Giám Đốc Đại Nhân

Tổng Giám Đốc Đại Nhân

7.5/10
6993

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

7.5/10
5380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Đãi Quân - Thủ Quân

Đãi Quân - Thủ Quân

7.5/10
8592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
Càng Độc Càng Ngọt Ngào

Càng Độc Càng Ngọt Ngào

7.5/10
5368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Cưới Vợ Trước So Chiêu

Cưới Vợ Trước So Chiêu

7.5/10
6345

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Tài Đại Nhân

Tổng Tài Đại Nhân

7.5/10
19199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 15
Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

7.5/10
5984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Hoàng Kim Đích Tình Nhân

7.5/10
11957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nha Đầu Khờ

Nha Đầu Khờ

7.5/10
10543

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút
8.5/10
6358

Thể loại: Ngôn Tình

Công Tử Sờ Sợ
8.5/10
7230

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tổng Tài Ngang Hơn Cua
8.5/10
28198

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng tài
8.5/10
10012

Thể loại: Ngôn Tình

Mỹ nhân ốm yếu
8.5/10
5454

Thể loại: Ngôn Tình

Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài
8.5/10
11493

Thể loại: Ngôn Tình

Bạo Long Tổng Tài
7.5/10
12067

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em
7.5/10
12525

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
7.5/10
19830

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Công Không Xuất Gia
7.5/10
7015

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Phong Lưu Đấu Oan Gia
7.5/10
10783

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh
7.5/10
7245

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút Nào
7.5/10
4587

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua
7.5/10
7082

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Thân Thì Có Làm Sao
7.5/10
12652

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Đại Nhân
7.5/10
6993

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng
7.5/10
5380

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đãi Quân - Thủ Quân
7.5/10
8592

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Càng Độc Càng Ngọt Ngào
7.5/10
5368

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Cưới Vợ Trước So Chiêu
7.5/10
6345

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Tài Đại Nhân
7.5/10
19199

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm
7.5/10
5984

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Kim Đích Tình Nhân
7.5/10
11957

Thể loại: Ngôn Tình

Nha Đầu Khờ
7.5/10
10543

Thể loại: Ngôn Tình