Tác Giả Tố Lưu Hồi Xuyên

Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

7.9/10
6697

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 85
Dân Quốc Công Tử Xuyên Thành Cá Mặn Giả Thiếu Gia Cá Mặn Giả Thiếu Gia Chỉ Nghĩ Nằm Yên

Dân Quốc Công Tử Xuyên Thành Cá Mặn Giả Thiếu Gia Cá Mặn Giả Thiếu Gia Chỉ Nghĩ Nằm Yên

8.2/10
13097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 141
Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng

Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng

7.1/10
13366

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 186
Khi Mèo Gặp Chó

Khi Mèo Gặp Chó

7.7/10
2295

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao?

Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao?

7.8/10
11708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 12
Tận Xương

Tận Xương

7.5/10
31980

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 113
Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

7.5/10
293349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 381
Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

7.5/10
212405

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 383
Đừng Nên Gặp Lại

Đừng Nên Gặp Lại

7.5/10
126269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 149
Độc Sủng

Độc Sủng

7.5/10
19510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 65
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

7.5/10
17128

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 39
Vượt Núi Băng Đèo Anh Đến Với Em

Vượt Núi Băng Đèo Anh Đến Với Em

7.5/10
41529

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

7.5/10
115656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 120
Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

7.5/10
6548

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 14
Thời Đại Gái Ế Hưng Thịnh

Thời Đại Gái Ế Hưng Thịnh

7.5/10
11039

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh

7.5/10
462584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu
7.9/10
6697

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Dân Quốc Công Tử Xuyên Thành Cá Mặn Giả Thiếu Gia Cá Mặn Giả Thiếu Gia Chỉ Nghĩ Nằm Yên
8.2/10
13097

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng
7.1/10
13366

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Huyền huyễn

Khi Mèo Gặp Chó
7.7/10
2295

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao?
7.8/10
11708

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tận Xương
7.5/10
31980

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
7.5/10
293349

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
7.5/10
212405

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Nên Gặp Lại
7.5/10
126269

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Độc Sủng
7.5/10
19510

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
7.5/10
17128

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Vượt Núi Băng Đèo Anh Đến Với Em
7.5/10
41529

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao
7.5/10
115656

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?
7.5/10
6548

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Thời Đại Gái Ế Hưng Thịnh
7.5/10
11039

Thể loại: Ngôn Tình

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh
7.5/10
462584

Thể loại: Ngôn Tình