Tác Giả Tô Du Bính

Trầm Kích

Trầm Kích

7.5/10
3559

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Lưu 2 Quỷ

Lưu 2 Quỷ

7.8/10
4511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 38
Tiên Sinh, Em Thích Anh

Tiên Sinh, Em Thích Anh

8.1/10
17702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

7.5/10
13831

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 89
Hủ mộc sung đống lương

Hủ mộc sung đống lương

8.5/10
28778

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 91
[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

7.5/10
21036

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 100
Thần Cố

Thần Cố

7.5/10
18605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 100
Lão Tướng

Lão Tướng

6.3/10
15971

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 54
[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

7.5/10
29424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 166
Thiên Vương II

Thiên Vương II

7.5/10
12529

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 68
Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

7.5/10
11520

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 44
Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

7.5/10
38605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 171
Thánh Viện

Thánh Viện

7.5/10
18226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 101
U Linh Tửu Điếm

U Linh Tửu Điếm

7.5/10
38725

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 121
Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản

Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản

7.5/10
17240

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81
[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn

7.5/10
15113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 71
Tế Thế

Tế Thế

7.5/10
41018

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 90
Lưu Quỷ

Lưu Quỷ

7.5/10
53488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 154
Kế Hoạch Tinh Cầu

Kế Hoạch Tinh Cầu

7.5/10
3054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

7.5/10
10508

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 56
Phồn Hoa Ánh Tình Không

Phồn Hoa Ánh Tình Không

7.5/10
10259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 28
Hữu Châu Hà Tu Độc

Hữu Châu Hà Tu Độc

7.5/10
34329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 100
Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

7.5/10
25707

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 144
Bước Nhầm Đường Ngay

Bước Nhầm Đường Ngay

7.5/10
31967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 121
U Linh Giới

U Linh Giới

7.5/10
15660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 97
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

7.5/10
13223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 60
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

7.5/10
4075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Xuất Sao

Xuất Sao

7.5/10
14659

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 73
U Linh Boss

U Linh Boss

7.5/10
9455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 43
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

7.5/10
22183

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 130
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

7.5/10
11896

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 38
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích

7.5/10
21491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 121
Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Thức Nhữ Bất Thức Đinh

7.5/10
44771

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 123
Trầm Kích
7.5/10
3559

Thể loại: Đam Mỹ

Lưu 2 Quỷ
7.8/10
4511

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tiên Sinh, Em Thích Anh
8.1/10
17702

Thể loại: Đam Mỹ

[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh
7.5/10
13831

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Hủ mộc sung đống lương
8.5/10
28778

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự
7.5/10
21036

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thần Cố
7.5/10
18605

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Lão Tướng
6.3/10
15971

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn

[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
7.5/10
29424

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiên Vương II
7.5/10
12529

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long
7.5/10
11520

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
7.5/10
38605

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Thánh Viện
7.5/10
18226

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

U Linh Tửu Điếm
7.5/10
38725

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản
7.5/10
17240

Thể loại: Đam Mỹ

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn
7.5/10
15113

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Phương Tây

Tế Thế
7.5/10
41018

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Mạt Thế

Lưu Quỷ
7.5/10
53488

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Kế Hoạch Tinh Cầu
7.5/10
3054

Thể loại: Đam Mỹ

Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
7.5/10
10508

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phồn Hoa Ánh Tình Không
7.5/10
10259

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Hữu Châu Hà Tu Độc
7.5/10
34329

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
7.5/10
25707

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Bước Nhầm Đường Ngay
7.5/10
31967

Thể loại: Đam Mỹ

U Linh Giới
7.5/10
15660

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
7.5/10
13223

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
7.5/10
4075

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Xuất Sao
7.5/10
14659

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

U Linh Boss
7.5/10
9455

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
7.5/10
22183

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
7.5/10
11896

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích
7.5/10
21491

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Thức Nhữ Bất Thức Đinh
7.5/10
44771

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không