Tác Giả Tống Chiêu

Trường Đăng

Trường Đăng

7.7/10
1132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 26
Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế

Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế

7.3/10
3738

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 115
Tia Sáng Trong Tôi

Tia Sáng Trong Tôi

7.4/10
2560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 73
Thập Niên Sống Lại Làm Bạch Phú Mỹ

Thập Niên Sống Lại Làm Bạch Phú Mỹ

7.1/10
4996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 49
Làm Hoàng Đế Khó Lắm

Làm Hoàng Đế Khó Lắm

7.7/10
12310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 96
Thập Niên 70 Xuyên Thư Nữ Phụ

Thập Niên 70 Xuyên Thư Nữ Phụ

7.1/10
7181

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 50
Xuyên Nhanh Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Xứng Mau Lui Tán

Xuyên Nhanh Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Xứng Mau Lui Tán

7.9/10
48514

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!

Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!

7.8/10
70746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 78
Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Phụ Mau Lui Tán!

7.7/10
37119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 265
Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên

Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên

7.7/10
1582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 3
Bóng Ma Trong Mây

Bóng Ma Trong Mây

7.8/10
15865

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 128
Xuyên Nhanh Nam Chủ Khai Quải Sao

Xuyên Nhanh Nam Chủ Khai Quải Sao

7.1/10
15598

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 94
Siêu Năng Lực

Siêu Năng Lực

7.1/10
6620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Light Novel, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 41
Cô Vợ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

Cô Vợ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

9.1/10
6216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 32
Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu

8.5/10
17954

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 176
Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

9.3/10
21565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 72
Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

7.5/10
77990

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 207
Cuộc Sống Mới Tại Thế Giới Dragon Ball

Cuộc Sống Mới Tại Thế Giới Dragon Ball

7.5/10
35567

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 137
Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi

Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi

9.2/10
20427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Trường Đăng
7.7/10
1132

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế
7.3/10
3738

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tia Sáng Trong Tôi
7.4/10
2560

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Thập Niên Sống Lại Làm Bạch Phú Mỹ
7.1/10
4996

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Làm Hoàng Đế Khó Lắm
7.7/10
12310

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Xuyên Thư Nữ Phụ
7.1/10
7181

Thể loại: Xuyên Không

Xuyên Nhanh Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Xứng Mau Lui Tán
7.9/10
48514

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!
7.8/10
70746

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Phụ Mau Lui Tán!
7.7/10
37119

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên
7.7/10
1582

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Bóng Ma Trong Mây
7.8/10
15865

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Xuyên Nhanh Nam Chủ Khai Quải Sao
7.1/10
15598

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Siêu Năng Lực
7.1/10
6620

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Light Novel, Đông Phương, Huyền huyễn

Cô Vợ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật
9.1/10
6216

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu
8.5/10
17954

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)
9.3/10
21565

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)
7.5/10
77990

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Cuộc Sống Mới Tại Thế Giới Dragon Ball
7.5/10
35567

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi
9.2/10
20427

Thể loại: Đam Mỹ