Tác Giả Tinh Vẫn Lạc

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

7.8/10
3346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn

Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn

7.7/10
12109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Hợp Đồng Bạn Giường - Tình Văn

Hợp Đồng Bạn Giường - Tình Văn

9.3/10
22578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Lịch Sử, Đông Phương, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 102
Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL

Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL

7.1/10
64018

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Làm Loạn

Làm Loạn

7.6/10
3844

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 5
Khi Nữ Chính Thất Sủng

Khi Nữ Chính Thất Sủng

7/10
1429

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Mạt Thế Lưu Vong

Mạt Thế Lưu Vong

7.5/10
2003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 13
Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

7.5/10
96045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

8.5/10
73832

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 74
Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

7.5/10
144166

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 37
Hợp Đồng Bạn Giường

Hợp Đồng Bạn Giường

9.2/10
504962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 94
Đoản Ngọt - Tình Văn

Đoản Ngọt - Tình Văn

7.5/10
50403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Truyện Teen

Chương 48
Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

7.5/10
8033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 25
Vị Khách Phòng 44

Vị Khách Phòng 44

7.5/10
1673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 2
Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

7.5/10
8438

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Dụ Hương

Dụ Hương

7.5/10
9311

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu
7.8/10
3346

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn
7.7/10
12109

Thể loại: Truyện Khác

Hợp Đồng Bạn Giường - Tình Văn
9.3/10
22578

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Lịch Sử, Đông Phương, Đô Thị, Truyện Khác

Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL
7.1/10
64018

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Loạn
7.6/10
3844

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Khi Nữ Chính Thất Sủng
7/10
1429

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Mạt Thế Lưu Vong
7.5/10
2003

Thể loại: Mạt Thế, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
7.5/10
96045

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
8.5/10
73832

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!
7.5/10
144166

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Hợp Đồng Bạn Giường
9.2/10
504962

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Đoản Ngọt - Tình Văn
7.5/10
50403

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Truyện Teen

Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!
7.5/10
8033

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Vị Khách Phòng 44
7.5/10
1673

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta
7.5/10
8438

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dụ Hương
7.5/10
9311

Thể loại: Ngôn Tình