Tác Giả Tĩnh Thủy Biên mộc Canh Mộc Canh

Cánh Cửa Homer homers Gate

Cánh Cửa Homer homers Gate

7.3/10
1424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Chương 17
Cánh Cửa Homer Homers Gate

Cánh Cửa Homer Homers Gate

7.8/10
3489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 17
Phi Hành Tinh Cầu FULL

Phi Hành Tinh Cầu FULL

7.4/10
5441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 57
Mất - Tĩnh Thủy Biên

Mất - Tĩnh Thủy Biên

7.2/10
4646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Cái Gọi Là Không Quen Không Biết FULL

Cái Gọi Là Không Quen Không Biết FULL

7.3/10
10882

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Danh Nghĩa

Danh Nghĩa

7.2/10
23419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 87
Hổ Phách Cầu Vồng FULL

Hổ Phách Cầu Vồng FULL

7.9/10
55436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 54
Đừng Tưởng Em Trang Điểm Thì Anh Sẽ Không Nhận Ra

Đừng Tưởng Em Trang Điểm Thì Anh Sẽ Không Nhận Ra

6.6/10
3123

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Chương 9
Mặc Mạch

Mặc Mạch

8.9/10
34022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 81
Thầy Dạy Lái Xe, Xin Giúp Đỡ

Thầy Dạy Lái Xe, Xin Giúp Đỡ

7.5/10
7449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Tôi Gọi Điện Thoại Chứ Không Phải Nói Chuyện Với Anh

Tôi Gọi Điện Thoại Chứ Không Phải Nói Chuyện Với Anh

7.5/10
8984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Tinh Quái

Tinh Quái

7.5/10
8370

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 19
Dài Lâu

Dài Lâu

7.5/10
38764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Tình Thiêu

Tình Thiêu

7.5/10
11712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 22
Anh Muốn Thổi Thổi

Anh Muốn Thổi Thổi

7.5/10
2269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Bao dưỡng

Bao dưỡng

7.5/10
22901

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 24
Tháng Năm Qua

Tháng Năm Qua

7.5/10
46757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 53
Niên Hoa

Niên Hoa

7.5/10
17021

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Chung Tình

Chung Tình

7.5/10
11013

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 56
Cánh Cửa Homer homers Gate
7.3/10
1424

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Cánh Cửa Homer Homers Gate
7.8/10
3489

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Phi Hành Tinh Cầu FULL
7.4/10
5441

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Mất - Tĩnh Thủy Biên
7.2/10
4646

Thể loại: Đam Mỹ

Cái Gọi Là Không Quen Không Biết FULL
7.3/10
10882

Thể loại: Đam Mỹ

Danh Nghĩa
7.2/10
23419

Thể loại: Đam Mỹ

Hổ Phách Cầu Vồng FULL
7.9/10
55436

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đừng Tưởng Em Trang Điểm Thì Anh Sẽ Không Nhận Ra
6.6/10
3123

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Mặc Mạch
8.9/10
34022

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thầy Dạy Lái Xe, Xin Giúp Đỡ
7.5/10
7449

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tôi Gọi Điện Thoại Chứ Không Phải Nói Chuyện Với Anh
7.5/10
8984

Thể loại: Đam Mỹ

Tinh Quái
7.5/10
8370

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Dài Lâu
7.5/10
38764

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Thiêu
7.5/10
11712

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Anh Muốn Thổi Thổi
7.5/10
2269

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Bao dưỡng
7.5/10
22901

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tháng Năm Qua
7.5/10
46757

Thể loại: Đam Mỹ

Niên Hoa
7.5/10
17021

Thể loại: Đam Mỹ

Chung Tình
7.5/10
11013

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ