Tác Giả Tiểu Ngân Ngân

Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi

Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi

8.5/10
9900

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Nữ Thương Nhân Khương Chỉ

Nữ Thương Nhân Khương Chỉ

7.3/10
2903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 10
Bạn Gái Đến Từ Tháng 7 Âm Lịch

Bạn Gái Đến Từ Tháng 7 Âm Lịch

7.6/10
1813

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 20
Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh

Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh

7.2/10
2734

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 40
Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

7.9/10
3098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 49
Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

7.5/10
2774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 34
Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!

Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!

7.7/10
4214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Âm Thanh Của Cô Ấy!

Âm Thanh Của Cô Ấy!

7/10
2972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Anh Ấy Ở Cạnh Phòng Tôi

Anh Ấy Ở Cạnh Phòng Tôi

7.2/10
2894

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Anh Là Ác Quỷ Của Em FULL

Anh Là Ác Quỷ Của Em FULL

7.7/10
10406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 46
Điên Cuồng Yêu Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Điên Cuồng Yêu Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

7.7/10
10496

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 81
Khế Ước Máu Chồng Quỷ

Khế Ước Máu Chồng Quỷ

7.4/10
12420

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 79
Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

7.8/10
24738

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 117
Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi
8.5/10
9900

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ Thương Nhân Khương Chỉ
7.3/10
2903

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bạn Gái Đến Từ Tháng 7 Âm Lịch
7.6/10
1813

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
7.2/10
2734

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Trạm Dừng Chân Cuối Cùng
7.9/10
3098

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện
7.5/10
2774

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!
7.7/10
4214

Thể loại: Ngôn Tình

Âm Thanh Của Cô Ấy!
7/10
2972

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Anh Ấy Ở Cạnh Phòng Tôi
7.2/10
2894

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Anh Là Ác Quỷ Của Em FULL
7.7/10
10406

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Điên Cuồng Yêu Cao Tổng Chớ Làm Loạn!
7.7/10
10496

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Khế Ước Máu Chồng Quỷ
7.4/10
12420

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương
7.8/10
24738

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không