Tác Giả Tiểu Ngân Ngân

Nữ Thương Nhân Khương Chỉ

Nữ Thương Nhân Khương Chỉ

7.3/10
1632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 10
Bạn Gái Đến Từ Tháng 7 Âm Lịch

Bạn Gái Đến Từ Tháng 7 Âm Lịch

7.6/10
1362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 20
Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh

Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh

7.2/10
1801

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 40
Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

7.9/10
2085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 49
Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

7.5/10
1858

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 34
Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!

Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!

7.7/10
2849

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Âm Thanh Của Cô Ấy!

Âm Thanh Của Cô Ấy!

7/10
2355

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Anh Ấy Ở Cạnh Phòng Tôi

Anh Ấy Ở Cạnh Phòng Tôi

7.2/10
2085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Anh Là Ác Quỷ Của Em FULL

Anh Là Ác Quỷ Của Em FULL

7.7/10
8487

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 46
Điên Cuồng Yêu Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Điên Cuồng Yêu Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

7.7/10
8764

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 81
Khế Ước Máu Chồng Quỷ

Khế Ước Máu Chồng Quỷ

7.4/10
9250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 79
Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

7.8/10
20870

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 117
Nữ Thương Nhân Khương Chỉ
7.3/10
1632

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bạn Gái Đến Từ Tháng 7 Âm Lịch
7.6/10
1362

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
7.2/10
1801

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Trạm Dừng Chân Cuối Cùng
7.9/10
2085

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện
7.5/10
1858

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!
7.7/10
2849

Thể loại: Ngôn Tình

Âm Thanh Của Cô Ấy!
7/10
2355

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Anh Ấy Ở Cạnh Phòng Tôi
7.2/10
2085

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Anh Là Ác Quỷ Của Em FULL
7.7/10
8487

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Điên Cuồng Yêu Cao Tổng Chớ Làm Loạn!
7.7/10
8764

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Khế Ước Máu Chồng Quỷ
7.4/10
9250

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương
7.8/10
20870

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không