Tác Giả TÁC GIẢ TIỂU MIÊU BẤT ÁI KHIẾU

Bấm Đốt Tay Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

Bấm Đốt Tay Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

7.5/10
1893

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 43
Cuộc Sống Hằng Ngày Của Quan Hốt Phân FULL

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Quan Hốt Phân FULL

7.3/10
2027

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Xuyên Thành Làm Tinh Sau Ta Dỗi Thiên Dỗi Địa Không Gì Làm Không Được

Xuyên Thành Làm Tinh Sau Ta Dỗi Thiên Dỗi Địa Không Gì Làm Không Được

7.4/10
10779

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 174
Đời Tuyệt Đẹp Khi Có Mèo FULL

Đời Tuyệt Đẹp Khi Có Mèo FULL

7.4/10
2601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 18
Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được

Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được

7.1/10
5125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 26
Bấm tay tính toán, ngươi, ắt gặp đại nạn

Bấm tay tính toán, ngươi, ắt gặp đại nạn

8.5/10
34045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 34
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

6.8/10
16360

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 85
Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

9.1/10
49115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 130
Thực Vật Luôn Là Muốn Thành Tinh

Thực Vật Luôn Là Muốn Thành Tinh

7.5/10
20317

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 33
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

7.5/10
47595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 58
Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

7.5/10
42641

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Bấm Đốt Tay Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn
7.5/10
1893

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Quan Hốt Phân FULL
7.3/10
2027

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Làm Tinh Sau Ta Dỗi Thiên Dỗi Địa Không Gì Làm Không Được
7.4/10
10779

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đời Tuyệt Đẹp Khi Có Mèo FULL
7.4/10
2601

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm Được
7.1/10
5125

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Bấm tay tính toán, ngươi, ắt gặp đại nạn
8.5/10
34045

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2
6.8/10
16360

Thể loại: Đô Thị, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống
9.1/10
49115

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Thực Vật Luôn Là Muốn Thành Tinh
7.5/10
20317

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
7.5/10
47595

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)
7.5/10
42641

Thể loại: Đam Mỹ