Tác Giả Chỉ Thị Tiểu Hà Mễ

Đan Đạo Tông Sư

Đan Đạo Tông Sư

8.5/10
47580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 501
Sau Khi Xuyên Sách Ta Nuôi Dạy Vai Ác Lúc Còn Nhỏ

Sau Khi Xuyên Sách Ta Nuôi Dạy Vai Ác Lúc Còn Nhỏ

7/10
1479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 4
Thính Thiên Lệnh

Thính Thiên Lệnh

7.2/10
1996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 11
Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân

Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân

7.9/10
5670

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 24
Bưu Kiện FULL

Bưu Kiện FULL

7.3/10
2410

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Nữ Phụ Trở Mình Kết Duyên Nhiếp Chính Vương Sủng Ái Cưng Chiều

Nữ Phụ Trở Mình Kết Duyên Nhiếp Chính Vương Sủng Ái Cưng Chiều

7.7/10
8334

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 21
Mang Thai Con Trai Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu

Mang Thai Con Trai Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu

8.8/10
136329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 114
Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

7.5/10
317255

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 114
Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương

Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương

8.5/10
56206

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể

[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể

7.5/10
10783

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 22
[Harry Potter] Ma Vương

[Harry Potter] Ma Vương

7.5/10
19857

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 47
Biết Làm Ấm Giường, Xin Hãy Bao Nuôi (Biết Ấm Giường, Cầu Bao Dưỡng)

Biết Làm Ấm Giường, Xin Hãy Bao Nuôi (Biết Ấm Giường, Cầu Bao Dưỡng)

7.5/10
20923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 20
Biết Làm Ấm Giường, Cần Tình Yêu Chân Chính (Biết Ấm Giường, Cầu Chân Ái)

Biết Làm Ấm Giường, Cần Tình Yêu Chân Chính (Biết Ấm Giường, Cầu Chân Ái)

7.5/10
12771

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 12
Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi

Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi

7.5/10
41033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 144
Chuột Túi Xã Hội Đen

Chuột Túi Xã Hội Đen

7.5/10
4992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 12
Qủy Ba Ba

Qủy Ba Ba

7.5/10
17778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Dã Tâm Của Nam Nhân

Dã Tâm Của Nam Nhân

7.5/10
14721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 43
Thủy Sắc Yên Chi

Thủy Sắc Yên Chi

7.5/10
3847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 7
Will Be Fine, I Promise

Will Be Fine, I Promise

7.5/10
6924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Đan Đạo Tông Sư
8.5/10
47580

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sau Khi Xuyên Sách Ta Nuôi Dạy Vai Ác Lúc Còn Nhỏ
7/10
1479

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thính Thiên Lệnh
7.2/10
1996

Thể loại: Linh Dị

Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân
7.9/10
5670

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bưu Kiện FULL
7.3/10
2410

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nữ Phụ Trở Mình Kết Duyên Nhiếp Chính Vương Sủng Ái Cưng Chiều
7.7/10
8334

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Mang Thai Con Trai Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu
8.8/10
136329

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân
7.5/10
317255

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương
8.5/10
56206

Thể loại: Ngôn Tình

[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể
7.5/10
10783

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

[Harry Potter] Ma Vương
7.5/10
19857

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Biết Làm Ấm Giường, Xin Hãy Bao Nuôi (Biết Ấm Giường, Cầu Bao Dưỡng)
7.5/10
20923

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Biết Làm Ấm Giường, Cần Tình Yêu Chân Chính (Biết Ấm Giường, Cầu Chân Ái)
7.5/10
12771

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
7.5/10
41033

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chuột Túi Xã Hội Đen
7.5/10
4992

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Qủy Ba Ba
7.5/10
17778

Thể loại: Đam Mỹ

Dã Tâm Của Nam Nhân
7.5/10
14721

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thủy Sắc Yên Chi
7.5/10
3847

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Will Be Fine, I Promise
7.5/10
6924

Thể loại: Truyện Teen