Tác Giả Diệp Tích Ngữ

Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

7.5/10
2322

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Dược Ngọt Thuốc Ngọt

Dược Ngọt Thuốc Ngọt

7.7/10
20769

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Không Thể Nào Quên

Không Thể Nào Quên

7.8/10
19235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 68
Thần Cấp Phát Sóng Trực Tiếp Hệ Thống

Thần Cấp Phát Sóng Trực Tiếp Hệ Thống

8.5/10
19954

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Niệm Niệm Khó Quên

Niệm Niệm Khó Quên

7.7/10
1843

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Pheromones Của Cậu Rất Ngọt

Pheromones Của Cậu Rất Ngọt

7.6/10
1345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

7/10
1555

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao FULL

Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao FULL

7/10
63241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 194
Ngoan Đều Nghe Em

Ngoan Đều Nghe Em

7.1/10
37367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Thuốc Ngọt

Thuốc Ngọt

7.1/10
55660

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Đừng Khóc Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!

Đừng Khóc Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!

7.5/10
10371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Lưỡng Thế Hoan

Lưỡng Thế Hoan

8.3/10
70415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 264
Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta

Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta

8.5/10
256183

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 222
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

8.5/10
10012

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

8.5/10
15914

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Minh Tinh Hào Môn Ái

Minh Tinh Hào Môn Ái

8.5/10
37875

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Tang Thế Tình Nhân

Tang Thế Tình Nhân

7.5/10
352669

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 320
Nghiễn Áp Quần Phương

Nghiễn Áp Quần Phương

7.5/10
24270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 173
Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

7.5/10
12439

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 45
Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

7.5/10
24677

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 88
Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)

Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)

7.5/10
10694

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

7.5/10
301132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 222
Mẫu Thân Đại Nhân, Người Thật Uy Vũ

Mẫu Thân Đại Nhân, Người Thật Uy Vũ

7.5/10
2048

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

7.5/10
135161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 199
Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

7.5/10
40353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 156
Tiểu Gia Nô

Tiểu Gia Nô

7.5/10
4330

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không

Chương 10
Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ
7.5/10
2322

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Dược Ngọt Thuốc Ngọt
7.7/10
20769

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Thể Nào Quên
7.8/10
19235

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thần Cấp Phát Sóng Trực Tiếp Hệ Thống
8.5/10
19954

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Niệm Niệm Khó Quên
7.7/10
1843

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Pheromones Của Cậu Rất Ngọt
7.6/10
1345

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng
7/10
1555

Thể loại: Ngôn Tình

Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao FULL
7/10
63241

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ngoan Đều Nghe Em
7.1/10
37367

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thuốc Ngọt
7.1/10
55660

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đừng Khóc Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!
7.5/10
10371

Thể loại: Ngôn Tình

Lưỡng Thế Hoan
8.3/10
70415

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình

Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta
8.5/10
256183

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ
8.5/10
10012

Thể loại: Ngôn Tình

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
8.5/10
15914

Thể loại: Ngôn Tình

Minh Tinh Hào Môn Ái
8.5/10
37875

Thể loại: Ngôn Tình

Tang Thế Tình Nhân
7.5/10
352669

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Mạt Thế

Nghiễn Áp Quần Phương
7.5/10
24270

Thể loại: Ngôn Tình

Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm
7.5/10
12439

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên
7.5/10
24677

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)
7.5/10
10694

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
7.5/10
301132

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Mẫu Thân Đại Nhân, Người Thật Uy Vũ
7.5/10
2048

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
7.5/10
135161

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
7.5/10
40353

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Gia Nô
7.5/10
4330

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không