Tác Giả Linh Độ Tịch Mịch

Sáu Mươi Hũ Mật FULL

Sáu Mươi Hũ Mật FULL

7.8/10
17268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 66
Vạn Đạo Tổ Sư

Vạn Đạo Tổ Sư

7.1/10
2770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 17
Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

6.7/10
9247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 35
Di Thế Ma Hoàng

Di Thế Ma Hoàng

8.5/10
48029

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng

Chương 189
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

8.5/10
19300

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 54
Vô Thượng Long Ấn

Vô Thượng Long Ấn

8.5/10
39489

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng

Chương 149
Nông Kiều Có Phúc

Nông Kiều Có Phúc

8.6/10
110488

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 557
Quan Sách

Quan Sách

7.5/10
472057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường

Chương 1318
Hệ Thống Nam Phụ

Hệ Thống Nam Phụ

7.5/10
5451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 22
Thiết Huyết Đại Minh

Thiết Huyết Đại Minh

7.5/10
434903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Xuyên Không

Chương 536
Ai Nói Tôi Không Biết Yêu

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu

7.5/10
58361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Phế Tích

Phế Tích

7.5/10
8803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Võng Du

Chương 33
Hổ Lang Chi Sư

Hổ Lang Chi Sư

7.5/10
76609

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 249
Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

7.5/10
449075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 549
Sở Hán Tranh Bá

Sở Hán Tranh Bá

7.5/10
380623

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 572
Bố Y Quan Đạo

Bố Y Quan Đạo

7.5/10
510072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Quan Trường

Chương 1303
Phong Lưu Pháp Sư

Phong Lưu Pháp Sư

8.5/10
1418200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 674
Sáu Mươi Hũ Mật FULL
7.8/10
17268

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vạn Đạo Tổ Sư
7.1/10
2770

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi
6.7/10
9247

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Di Thế Ma Hoàng
8.5/10
48029

Thể loại: Dị Năng

Quan Đạo Chi Sắc Giới
8.5/10
19300

Thể loại: Đô Thị

Vô Thượng Long Ấn
8.5/10
39489

Thể loại: Dị Năng

Nông Kiều Có Phúc
8.6/10
110488

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Quan Sách
7.5/10
472057

Thể loại: Quan Trường

Hệ Thống Nam Phụ
7.5/10
5451

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiết Huyết Đại Minh
7.5/10
434903

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Xuyên Không

Ai Nói Tôi Không Biết Yêu
7.5/10
58361

Thể loại: Ngôn Tình

Phế Tích
7.5/10
8803

Thể loại: Hài Hước, Võng Du

Hổ Lang Chi Sư
7.5/10
76609

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
7.5/10
449075

Thể loại: Truyện Sắc, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Sở Hán Tranh Bá
7.5/10
380623

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Bố Y Quan Đạo
7.5/10
510072

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Quan Trường

Phong Lưu Pháp Sư
8.5/10
1418200

Thể loại: Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không