Tác Giả Thượng Cửu Thiên Lãm Nguyệt

Xuyên Đến 70 Trở Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm Của Nữ Chính

Xuyên Đến 70 Trở Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm Của Nữ Chính

7.3/10
1129

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Pháo Hôi Chết Sớm Của Nam Phụ Đại Lão

Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Pháo Hôi Chết Sớm Của Nam Phụ Đại Lão

7.6/10
1143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Hạn Định

Hạn Định

7.2/10
1520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Kính - Song Thành FULL

Kính - Song Thành FULL

7.7/10
5236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 60
Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

7.7/10
2541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 10
Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7.7/10
2717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

7.2/10
9526

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 31
Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

7.1/10
8408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7.9/10
4981

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Chu Nhan

Chu Nhan

8.9/10
32468

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 147
Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

8.5/10
4578

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

8.5/10
9720

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

8.5/10
1738

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

8.5/10
2478

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

8.5/10
2128

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

8.5/10
3374

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Kính 2 - Song Thành

Kính 2 - Song Thành

8.5/10
8207

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

8.5/10
4617

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

8.5/10
2347

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

8.5/10
3341

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

8.5/10
3822

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

8.5/10
4308

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

8.5/10
6517

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Kính 3 - Phá Quân

Kính 3 - Phá Quân

8.5/10
9074

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

8.5/10
4010

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Tán Thiên 1 - Hoa Kính

Tán Thiên 1 - Hoa Kính

8.5/10
3880

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

8.5/10
8170

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

8.5/10
5317

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

8.5/10
4511

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thần Yêu Lục

Thần Yêu Lục

7.5/10
13332

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 42
Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết

7.5/10
6691

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 22
Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

7.5/10
10062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 17
Mạn Châu Sa Hoa

Mạn Châu Sa Hoa

7.5/10
3833

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 10
Hoa Kính

Hoa Kính

7.5/10
3753

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Kiếm Ca

Kiếm Ca

7.5/10
3534

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đại Mạc Hoang Nhan

Đại Mạc Hoang Nhan

7.5/10
4733

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 12
Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

7.5/10
12187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 36
Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa

7.5/10
5661

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Ảo Thế

Ảo Thế

7.5/10
5675

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 11
Xuyên Đến 70 Trở Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm Của Nữ Chính
7.3/10
1129

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Pháo Hôi Chết Sớm Của Nam Phụ Đại Lão
7.6/10
1143

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Hạn Định
7.2/10
1520

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Kính - Song Thành FULL
7.7/10
5236

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Giới Hạn Bạn Cùng Phòng
7.7/10
2541

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7.7/10
2717

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70
7.2/10
9526

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên
7.1/10
8408

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7.9/10
4981

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chu Nhan
8.9/10
32468

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các
8.5/10
4578

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến
8.5/10
9720

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư
8.5/10
1738

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ
8.5/10
2478

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ
8.5/10
2128

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành
8.5/10
3374

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 2 - Song Thành
8.5/10
8207

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa
8.5/10
4617

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh
8.5/10
2347

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa
8.5/10
3341

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca
8.5/10
3822

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi
8.5/10
4308

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết
8.5/10
6517

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 3 - Phá Quân
8.5/10
9074

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa
8.5/10
4010

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tán Thiên 1 - Hoa Kính
8.5/10
3880

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết
8.5/10
8170

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan
8.5/10
5317

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế
8.5/10
4511

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Yêu Lục
7.5/10
13332

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hoang Nguyên Tuyết
7.5/10
6691

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Dạ Tuyết
7.5/10
10062

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Mạn Châu Sa Hoa
7.5/10
3833

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Hoa Kính
7.5/10
3753

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Kiếm Ca
7.5/10
3534

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Mạc Hoang Nhan
7.5/10
4733

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu
7.5/10
12187

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Bỉ Ngạn Hoa
7.5/10
5661

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Thế
7.5/10
5675

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp