Tác Giả Phong Thương Nguyệt Dạ

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7.7/10
1533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 9
Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

7.2/10
5538

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 30
Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

7.1/10
5606

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7.9/10
4035

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Chu Nhan

Chu Nhan

8.9/10
13554

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Huyền Huyễn

Chương 69
Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

8.5/10
3699

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

8.5/10
8095

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

8.5/10
1517

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

8.5/10
2023

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

8.5/10
1750

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

8.5/10
2547

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Kính 2 - Song Thành

Kính 2 - Song Thành

8.5/10
7432

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

8.5/10
3612

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

8.5/10
1893

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

8.5/10
2552

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

8.5/10
2954

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

8.5/10
3577

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

8.5/10
5027

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Kính 3 - Phá Quân

Kính 3 - Phá Quân

8.5/10
6917

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

8.5/10
3167

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Tán Thiên 1 - Hoa Kính

Tán Thiên 1 - Hoa Kính

8.5/10
2961

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 8
Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

8.5/10
6728

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

8.5/10
4192

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

8.5/10
3392

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thần Yêu Lục

Thần Yêu Lục

7.5/10
9847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 42
Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết

7.5/10
5028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 22
Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

7.5/10
7509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 17
Mạn Châu Sa Hoa

Mạn Châu Sa Hoa

7.5/10
2640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 10
Hoa Kính

Hoa Kính

7.5/10
2743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trinh Thám, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 8
Kiếm Ca

Kiếm Ca

7.5/10
2578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đại Mạc Hoang Nhan

Đại Mạc Hoang Nhan

7.5/10
3366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 11
Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

7.5/10
9181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 36
Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa

7.5/10
3903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 15
Ảo Thế

Ảo Thế

7.5/10
4399

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 11
Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7.7/10
1533

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70
7.2/10
5538

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên
7.1/10
5606

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7.9/10
4035

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chu Nhan
8.9/10
13554

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Huyền Huyễn

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các
8.5/10
3699

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến
8.5/10
8095

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư
8.5/10
1517

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ
8.5/10
2023

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ
8.5/10
1750

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành
8.5/10
2547

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 2 - Song Thành
8.5/10
7432

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa
8.5/10
3612

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh
8.5/10
1893

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa
8.5/10
2552

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca
8.5/10
2954

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi
8.5/10
3577

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết
8.5/10
5027

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 3 - Phá Quân
8.5/10
6917

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa
8.5/10
3167

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tán Thiên 1 - Hoa Kính
8.5/10
2961

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết
8.5/10
6728

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan
8.5/10
4192

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế
8.5/10
3392

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Yêu Lục
7.5/10
9847

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Hoang Nguyên Tuyết
7.5/10
5028

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Dạ Tuyết
7.5/10
7509

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Mạn Châu Sa Hoa
7.5/10
2640

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Hoa Kính
7.5/10
2743

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trinh Thám, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Kiếm Ca
7.5/10
2578

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Mạc Hoang Nhan
7.5/10
3366

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu
7.5/10
9181

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Bỉ Ngạn Hoa
7.5/10
3903

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Thế
7.5/10
4399

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp