Tác Giả Thượng Sơn Vọng Nguyệt

Hạn Định

Hạn Định

7.2/10
1344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Kính - Song Thành FULL

Kính - Song Thành FULL

7.7/10
4456

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 60
Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

7.7/10
2102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 10
Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7.7/10
2371

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

7.2/10
8141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 31
Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

7.1/10
7496

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7.9/10
4667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Chu Nhan

Chu Nhan

8.9/10
27157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 147
Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

8.5/10
4323

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

8.5/10
9220

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

8.5/10
1670

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

8.5/10
2322

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

8.5/10
1976

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

8.5/10
3134

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Kính 2 - Song Thành

Kính 2 - Song Thành

8.5/10
8003

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

8.5/10
4306

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

8.5/10
2186

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

8.5/10
3103

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

8.5/10
3592

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

8.5/10
4146

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

8.5/10
5990

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Kính 3 - Phá Quân

Kính 3 - Phá Quân

8.5/10
8496

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

8.5/10
3732

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Tán Thiên 1 - Hoa Kính

Tán Thiên 1 - Hoa Kính

8.5/10
3586

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

8.5/10
7699

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

8.5/10
4968

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

8.5/10
4169

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thần Yêu Lục

Thần Yêu Lục

7.5/10
12184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 42
Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết

7.5/10
6281

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 22
Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

7.5/10
9083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 17
Mạn Châu Sa Hoa

Mạn Châu Sa Hoa

7.5/10
3460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 10
Hoa Kính

Hoa Kính

7.5/10
3427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Kiếm Ca

Kiếm Ca

7.5/10
3262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đại Mạc Hoang Nhan

Đại Mạc Hoang Nhan

7.5/10
4071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 11
Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

7.5/10
10940

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 36
Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa

7.5/10
4992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 15
Ảo Thế

Ảo Thế

7.5/10
5324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 11
Hạn Định
7.2/10
1344

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Kính - Song Thành FULL
7.7/10
4456

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Giới Hạn Bạn Cùng Phòng
7.7/10
2102

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7.7/10
2371

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70
7.2/10
8141

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên
7.1/10
7496

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7.9/10
4667

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chu Nhan
8.9/10
27157

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các
8.5/10
4323

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến
8.5/10
9220

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư
8.5/10
1670

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ
8.5/10
2322

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ
8.5/10
1976

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành
8.5/10
3134

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 2 - Song Thành
8.5/10
8003

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa
8.5/10
4306

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh
8.5/10
2186

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa
8.5/10
3103

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca
8.5/10
3592

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi
8.5/10
4146

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết
8.5/10
5990

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 3 - Phá Quân
8.5/10
8496

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa
8.5/10
3732

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tán Thiên 1 - Hoa Kính
8.5/10
3586

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết
8.5/10
7699

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan
8.5/10
4968

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế
8.5/10
4169

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Yêu Lục
7.5/10
12184

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hoang Nguyên Tuyết
7.5/10
6281

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Dạ Tuyết
7.5/10
9083

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Mạn Châu Sa Hoa
7.5/10
3460

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Hoa Kính
7.5/10
3427

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Kiếm Ca
7.5/10
3262

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Mạc Hoang Nhan
7.5/10
4071

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu
7.5/10
10940

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Bỉ Ngạn Hoa
7.5/10
4992

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Thế
7.5/10
5324

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp