Tác Giả Thư Thư Thư

Thập Niên 70 Nữ Phụ Si Tình Sau Khi Thức Tỉnh

Thập Niên 70 Nữ Phụ Si Tình Sau Khi Thức Tỉnh

7.7/10
1391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh FULL

Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh FULL

7/10
26459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Tiểu Thợ May Xinh Đẹp FULL

Thập Niên 70 Tiểu Thợ May Xinh Đẹp FULL

7.7/10
10155

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Nàng Dâu Yêu Kiều Trong Đại Viện FULL

Thập Niên 70 Nàng Dâu Yêu Kiều Trong Đại Viện FULL

7.4/10
11140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Sau Khi Ngủ Với Đại Lão Tôi Chạy

Sau Khi Ngủ Với Đại Lão Tôi Chạy

7.6/10
3987

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 260
Điền Văn Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân

Điền Văn Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân

7.6/10
16859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên Thư 70 Tiểu Thợ May 70 Chi Xinh Đẹp Tiểu Thợ May

Xuyên Thư 70 Tiểu Thợ May 70 Chi Xinh Đẹp Tiểu Thợ May

7.3/10
82676

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 123
 Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)

Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)

7.3/10
201662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 74
[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh

[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh

7.4/10
83836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 33
Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

7.3/10
3757

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 14
Nhất Lộ An Ninh

Nhất Lộ An Ninh

7/10
9323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 80
Thập Niên 70 Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh

Thập Niên 70 Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh

7.8/10
32850

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 70 Tiểu Phú Bà

Thập Niên 70 Tiểu Phú Bà

7.1/10
23464

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 81
Nhè Nhẹ Như Mật FULL

Nhè Nhẹ Như Mật FULL

7.4/10
51904

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 37
Phật Hệ Kiều Khí Bao

Phật Hệ Kiều Khí Bao

/10
3398

Trạng thái:

Tác giả:

Thể loại:

Chương 23
Lưu Luyến

Lưu Luyến

7.5/10
7820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 17
A Nhiên

A Nhiên

7.5/10
4379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 11
Thập Niên 70 Nữ Phụ Si Tình Sau Khi Thức Tỉnh
7.7/10
1391

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh FULL
7/10
26459

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Tiểu Thợ May Xinh Đẹp FULL
7.7/10
10155

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Nàng Dâu Yêu Kiều Trong Đại Viện FULL
7.4/10
11140

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Ngủ Với Đại Lão Tôi Chạy
7.6/10
3987

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Điền Văn Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân
7.6/10
16859

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thư 70 Tiểu Thợ May 70 Chi Xinh Đẹp Tiểu Thợ May
7.3/10
82676

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

 Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)
7.3/10
201662

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh
7.4/10
83836

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Khác

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa
7.3/10
3757

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nhất Lộ An Ninh
7/10
9323

Thể loại: Bách Hợp

Thập Niên 70 Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh
7.8/10
32850

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Tiểu Phú Bà
7.1/10
23464

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nhè Nhẹ Như Mật FULL
7.4/10
51904

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phật Hệ Kiều Khí Bao
/10
3398

Thể loại:

Lưu Luyến
7.5/10
7820

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

A Nhiên
7.5/10
4379

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn