Tác Giả Thư Thư Thư

Điền Văn Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân

Điền Văn Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân

7.6/10
9051

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên Thư 70 Tiểu Thợ May 70 Chi Xinh Đẹp Tiểu Thợ May

Xuyên Thư 70 Tiểu Thợ May 70 Chi Xinh Đẹp Tiểu Thợ May

7.3/10
43147

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 123
 Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)

Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)

7.3/10
136900

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 74
[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh

[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh

7.4/10
50145

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 33
Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

7.3/10
2771

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 14
Nhất Lộ An Ninh

Nhất Lộ An Ninh

7/10
5425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 52
Thập Niên 70 Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh

Thập Niên 70 Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh

7.8/10
25694

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 70 Tiểu Phú Bà

Thập Niên 70 Tiểu Phú Bà

7.1/10
16265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 45
Nhè Nhẹ Như Mật FULL

Nhè Nhẹ Như Mật FULL

7.4/10
48852

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 37
Phật Hệ Kiều Khí Bao

Phật Hệ Kiều Khí Bao

/10
2707

Trạng thái:

Tác giả:

Thể loại:

Chương 23
Lưu Luyến

Lưu Luyến

7.5/10
7267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 17
A Nhiên

A Nhiên

7.5/10
3966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 11
Điền Văn Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân
7.6/10
9051

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thư 70 Tiểu Thợ May 70 Chi Xinh Đẹp Tiểu Thợ May
7.3/10
43147

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

 Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)
7.3/10
136900

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh
7.4/10
50145

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Khác

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa
7.3/10
2771

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nhất Lộ An Ninh
7/10
5425

Thể loại: Bách Hợp

Thập Niên 70 Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh
7.8/10
25694

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Tiểu Phú Bà
7.1/10
16265

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nhè Nhẹ Như Mật FULL
7.4/10
48852

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phật Hệ Kiều Khí Bao
/10
2707

Thể loại:

Lưu Luyến
7.5/10
7267

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

A Nhiên
7.5/10
3966

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn