Tác Giả Thứ Nhất Cá Đào Tử

Hoạn Quan Thâm Trầm Của Công Chúa Tâm Cơ

Hoạn Quan Thâm Trầm Của Công Chúa Tâm Cơ

7/10
5216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 24
Ta Nhặt Được Vai Ác Trong Thùng Rác

Ta Nhặt Được Vai Ác Trong Thùng Rác

7/10
1396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 9
Gió Nổi Minh Mạt Ba Vạn Dặm

Gió Nổi Minh Mạt Ba Vạn Dặm

7.9/10
1281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Chương 5
Tranh Giành Tài Sản

Tranh Giành Tài Sản

7.1/10
1691

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Cô Dâu Nhà Nông Bưu Hãn Bản Dịch

Cô Dâu Nhà Nông Bưu Hãn Bản Dịch

7.9/10
3841

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Công Chúa Giả Livestream Làm Ruộng

Công Chúa Giả Livestream Làm Ruộng

7.2/10
3588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Đạo Trưởng Lạnh Lùng Rơi Vào Tay Ta

Đạo Trưởng Lạnh Lùng Rơi Vào Tay Ta

7/10
1679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 15
Cánh Cửa Homer homers Gate

Cánh Cửa Homer homers Gate

7.3/10
1648

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Chương 17
Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án FULL

Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án FULL

7.9/10
4863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Võ Ánh Tam Thiên Đạo

Võ Ánh Tam Thiên Đạo

7.2/10
46319

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 50
Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

7.4/10
15099

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 123
Xuân Sinh

Xuân Sinh

7.5/10
6210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 83
Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi

Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi

7.6/10
1587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 10
Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

7.9/10
8514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 60
Cánh Cửa Homer Homers Gate

Cánh Cửa Homer Homers Gate

7.8/10
3797

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 17
Nhân Vật Âm Phủ Bắt Chước Liêu Trai

Nhân Vật Âm Phủ Bắt Chước Liêu Trai

7.2/10
1983

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 7
Trọng Sinh Trở Lại Khi Mới Nhậm Chức

Trọng Sinh Trở Lại Khi Mới Nhậm Chức

7.2/10
5376

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Phố Hạnh Vũ

Phố Hạnh Vũ

7.1/10
4572

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 66
Pokemon Thế Giới Tầng Dưới Chót Huấn Luyện Gia

Pokemon Thế Giới Tầng Dưới Chót Huấn Luyện Gia

7.5/10
18697

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 501
Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

7/10
6697

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 34
Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

7.4/10
18919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 453
Ốm Yếu Tiểu Mỹ Nhân Lâm Vào Vô Hạn Tu La Tràng

Ốm Yếu Tiểu Mỹ Nhân Lâm Vào Vô Hạn Tu La Tràng

7.7/10
14700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 109
Ta Là Một Thân Cây Hồng Hoang

Ta Là Một Thân Cây Hồng Hoang

8/10
19848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 146
Xuyên Nhanh Ta Lưng Dựa Quốc Gia Ngang Tàng

Xuyên Nhanh Ta Lưng Dựa Quốc Gia Ngang Tàng

8.5/10
37497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 418
Giang Nguyệt Cố Nhân FULL

Giang Nguyệt Cố Nhân FULL

7.8/10
4334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 34
Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70

Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70

7.2/10
4873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Trọng Sinh Muốn Nói Ra Tiếng Yêu - Tích Trần [bh]

Trọng Sinh Muốn Nói Ra Tiếng Yêu - Tích Trần [bh]

8.3/10
8068

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 67
Nữ Tiên Tôn Lạnh Lùng Vô Tình Xuyên Đến Thế Giới Hiện Đại

Nữ Tiên Tôn Lạnh Lùng Vô Tình Xuyên Đến Thế Giới Hiện Đại

7.7/10
5640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 50
Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

8.1/10
151190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 108
Thập Niên 80 Gả Cho Ác Bá

Thập Niên 80 Gả Cho Ác Bá

7.9/10
38325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này

Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này

7.3/10
2312

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Về Trễ FULL

Về Trễ FULL

7.6/10
72124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

7.8/10
5000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 25
Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

7.1/10
7828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Càng Chơi Càng Lớn FULL

Càng Chơi Càng Lớn FULL

7/10
32207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 123
Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời

7.1/10
10909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 36
Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

7.6/10
6437

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 30
Lấy Án Làm Mối Dụ Em Về

Lấy Án Làm Mối Dụ Em Về

7.6/10
6713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 24
Niệm Niệm Có Ăn

Niệm Niệm Có Ăn

7.5/10
7744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 49
Tâm Sâu Tựa Biển

Tâm Sâu Tựa Biển

/10
8510

Trạng thái:

Tác giả:

Thể loại:

Chương 86
Hết tiền vào đại học, ta đành đi Đồ Long

Hết tiền vào đại học, ta đành đi Đồ Long

6.7/10
2089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Kiếm Hiệp

Chương 4
Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh

Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh

5.4/10
168608

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

7.9/10
159677

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 62
Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

8/10
222144

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 295
Bạc Hà Dụ Hoặc

Bạc Hà Dụ Hoặc

8.5/10
23277

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Trường Sinh Bất Tử (Vạn Kiếp Yêu)

Trường Sinh Bất Tử (Vạn Kiếp Yêu)

8.5/10
10336

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 36
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

8.5/10
190523

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận

Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận

8.5/10
17663

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 68
Hợp Pháp Tình Nhân

Hợp Pháp Tình Nhân

8.5/10
5992

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Quan Đạo Vô Cương

Quan Đạo Vô Cương

8.5/10
93921

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 395
Mịch ái truy hoan

Mịch ái truy hoan

8.5/10
4497

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

7.5/10
5831

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 16
Boss Nhà Nông

Boss Nhà Nông

7.5/10
21585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 47
Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

7.5/10
2437

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Sống Chung Nhưng Không Chung Giường

Sống Chung Nhưng Không Chung Giường

7.5/10
17278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

7.5/10
416086

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 195
Hoa Giá

Hoa Giá

7.5/10
3937

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Giáo Sư Tình Nhân

Giáo Sư Tình Nhân

7.5/10
11793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cấm Ái Tình Nhân

Cấm Ái Tình Nhân

7.5/10
29610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

7.5/10
12263

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 70
Khuynh Thành Chi Loạn

Khuynh Thành Chi Loạn

7.5/10
9432

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

7.5/10
180478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 111
Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

7.5/10
6076

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Lang Phi

Lang Phi

7.5/10
15992

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 76
Thập Thất Thiếp

Thập Thất Thiếp

7.5/10
44625

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 172
Thuật Yêu Đương

Thuật Yêu Đương

7.5/10
7463

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thiếp Khuynh Thành

Thiếp Khuynh Thành

7.5/10
323375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 252
Lộng Triều

Lộng Triều

7.5/10
1242118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Quan Trường

Chương 2017
Tình Muộn

Tình Muộn

7.5/10
388076

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 89
Vương Gia, Ly Hôn Đi

Vương Gia, Ly Hôn Đi

7.5/10
40184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không

Chương 103
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

7.5/10
31158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Tà Ngự Thiên Kiều

Tà Ngự Thiên Kiều

7.5/10
25406

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 165
Hoạn Quan Thâm Trầm Của Công Chúa Tâm Cơ
7/10
5216

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ta Nhặt Được Vai Ác Trong Thùng Rác
7/10
1396

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Gió Nổi Minh Mạt Ba Vạn Dặm
7.9/10
1281

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Tranh Giành Tài Sản
7.1/10
1691

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Cô Dâu Nhà Nông Bưu Hãn Bản Dịch
7.9/10
3841

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Công Chúa Giả Livestream Làm Ruộng
7.2/10
3588

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đạo Trưởng Lạnh Lùng Rơi Vào Tay Ta
7/10
1679

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cánh Cửa Homer homers Gate
7.3/10
1648

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án FULL
7.9/10
4863

Thể loại: Ngôn Tình

Võ Ánh Tam Thiên Đạo
7.2/10
46319

Thể loại: Tiên Hiệp

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
7.4/10
15099

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Xuân Sinh
7.5/10
6210

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi
7.6/10
1587

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được
7.9/10
8514

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cánh Cửa Homer Homers Gate
7.8/10
3797

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Nhân Vật Âm Phủ Bắt Chước Liêu Trai
7.2/10
1983

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trọng Sinh Trở Lại Khi Mới Nhậm Chức
7.2/10
5376

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Phố Hạnh Vũ
7.1/10
4572

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Pokemon Thế Giới Tầng Dưới Chót Huấn Luyện Gia
7.5/10
18697

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng
7/10
6697

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức
7.4/10
18919

Thể loại: Ngôn Tình

Ốm Yếu Tiểu Mỹ Nhân Lâm Vào Vô Hạn Tu La Tràng
7.7/10
14700

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ta Là Một Thân Cây Hồng Hoang
8/10
19848

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Ta Lưng Dựa Quốc Gia Ngang Tàng
8.5/10
37497

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Giang Nguyệt Cố Nhân FULL
7.8/10
4334

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70
7.2/10
4873

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trọng Sinh Muốn Nói Ra Tiếng Yêu - Tích Trần [bh]
8.3/10
8068

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nữ Tiên Tôn Lạnh Lùng Vô Tình Xuyên Đến Thế Giới Hiện Đại
7.7/10
5640

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]
8.1/10
151190

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập Niên 80 Gả Cho Ác Bá
7.9/10
38325

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này
7.3/10
2312

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Về Trễ FULL
7.6/10
72124

Thể loại: Ngôn Tình

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể
7.8/10
5000

Thể loại: Tiên Hiệp

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng
7.1/10
7828

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Càng Chơi Càng Lớn FULL
7/10
32207

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời
7.1/10
10909

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám
7.6/10
6437

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lấy Án Làm Mối Dụ Em Về
7.6/10
6713

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Niệm Niệm Có Ăn
7.5/10
7744

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tâm Sâu Tựa Biển
/10
8510

Thể loại:

Hết tiền vào đại học, ta đành đi Đồ Long
6.7/10
2089

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Kiếm Hiệp

Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
5.4/10
168608

Thể loại: Ngôn Tình

Mùa Xuân Đến Muộn
7.9/10
159677

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ
8/10
222144

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạc Hà Dụ Hoặc
8.5/10
23277

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Sinh Bất Tử (Vạn Kiếp Yêu)
8.5/10
10336

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tình Muộn 2
8.5/10
190523

Thể loại: Ngôn Tình

Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận
8.5/10
17663

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hợp Pháp Tình Nhân
8.5/10
5992

Thể loại: Ngôn Tình

Quan Đạo Vô Cương
8.5/10
93921

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Mịch ái truy hoan
8.5/10
4497

Thể loại: Ngôn Tình

Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng
7.5/10
5831

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Boss Nhà Nông
7.5/10
21585

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày
7.5/10
2437

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sống Chung Nhưng Không Chung Giường
7.5/10
17278

Thể loại: Ngôn Tình

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
7.5/10
416086

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoa Giá
7.5/10
3937

Thể loại: Đam Mỹ

Giáo Sư Tình Nhân
7.5/10
11793

Thể loại: Ngôn Tình

Cấm Ái Tình Nhân
7.5/10
29610

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal
7.5/10
12263

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Khuynh Thành Chi Loạn
7.5/10
9432

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
7.5/10
180478

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Đại Phát Từ Bi
7.5/10
6076

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lang Phi
7.5/10
15992

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Thất Thiếp
7.5/10
44625

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Thuật Yêu Đương
7.5/10
7463

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếp Khuynh Thành
7.5/10
323375

Thể loại: Xuyên Không

Lộng Triều
7.5/10
1242118

Thể loại: Đô Thị, Quan Trường

Tình Muộn
7.5/10
388076

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Gia, Ly Hôn Đi
7.5/10
40184

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không

Hương Bạc Hà
7.5/10
31158

Thể loại: Ngôn Tình

Tà Ngự Thiên Kiều
7.5/10
25406

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không