Tác Giả Thịnh Hạ Thái Vi

Độc Gia Sủng Thê

Độc Gia Sủng Thê

7.9/10
244873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 537
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

8.5/10
126914

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 153
Tổng Giám Đốc, Kí Tên Li Hôn Đi!

Tổng Giám Đốc, Kí Tên Li Hôn Đi!

7.5/10
2303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Độc Gia Sủng Hôn

Độc Gia Sủng Hôn

7.5/10
188708

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 481
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

7.5/10
134754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 105
Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

7.5/10
103871

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 153
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

7.5/10
206328

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

7.5/10
140244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 97
Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

7.5/10
75973

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 106