Tác Giả THIÊN MA TRÙNG THẢO HOA

Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu

Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu

7.9/10
1510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Một phút sai lầm

Một phút sai lầm

8.5/10
2309

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 100
Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản

Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản

7.8/10
2152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 24
Yêu Cuồng Loạn

Yêu Cuồng Loạn

7.4/10
9451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Tình Trạng Xúi Quẩy Của Cát Tường

Tình Trạng Xúi Quẩy Của Cát Tường

8.5/10
4918

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

8.5/10
8898

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ

Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ

7.5/10
7132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 26
Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em

Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em

7.5/10
9301

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Là Ai Dụ Ai

Là Ai Dụ Ai

7.5/10
11919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Nghịch Thiên Tuyệt Ái

Nghịch Thiên Tuyệt Ái

7.5/10
3704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Tướng Quân Ôm Với, Muốn Ngủ Rồi

Tướng Quân Ôm Với, Muốn Ngủ Rồi

7.5/10
13697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

7.5/10
7739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Không May Yêu Thương Ngươi

Không May Yêu Thương Ngươi

7.5/10
4706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Tình Yêu Bị Độc Chiếm

Tình Yêu Bị Độc Chiếm

7.5/10
13769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

7.5/10
4683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

7.5/10
7446

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 16
Đế Vương Khuynh Tâm

Đế Vương Khuynh Tâm

7.5/10
4784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Độc Sủng Hậu Cung

Độc Sủng Hậu Cung

7.5/10
6152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Chủ Nhân Xin Yêu Ta

Chủ Nhân Xin Yêu Ta

7.5/10
4612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 19
Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
13620

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chỉ Quan Tâm Đến Em

7.5/10
8867

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu
7.9/10
1510

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Một phút sai lầm
8.5/10
2309

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản
7.8/10
2152

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Yêu Cuồng Loạn
7.4/10
9451

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Trạng Xúi Quẩy Của Cát Tường
8.5/10
4918

Thể loại: Ngôn Tình

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi
8.5/10
8898

Thể loại: Ngôn Tình

Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ
7.5/10
7132

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em
7.5/10
9301

Thể loại: Ngôn Tình

Là Ai Dụ Ai
7.5/10
11919

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nghịch Thiên Tuyệt Ái
7.5/10
3704

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Quân Ôm Với, Muốn Ngủ Rồi
7.5/10
13697

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nam Gian Nữ Tặc
7.5/10
7739

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Không May Yêu Thương Ngươi
7.5/10
4706

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tình Yêu Bị Độc Chiếm
7.5/10
13769

Thể loại: Ngôn Tình

Kiếm Thần Truyền Thuyết
7.5/10
4683

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hoàng Tử Cát Tường
7.5/10
7446

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Đế Vương Khuynh Tâm
7.5/10
4784

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Độc Sủng Hậu Cung
7.5/10
6152

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chủ Nhân Xin Yêu Ta
7.5/10
4612

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Huyền huyễn

Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
13620

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Quan Tâm Đến Em
7.5/10
8867

Thể loại: Ngôn Tình