Tác Giả Thiên Ngoại Phi Thạch

Thiếu Gia Chính Hiệu Sống Lại Gây Chấn Động Toàn Cầu

Thiếu Gia Chính Hiệu Sống Lại Gây Chấn Động Toàn Cầu

7.5/10
1114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Làm Giàu Gả Cho Thủ Phụ Năm Mất Mùa Cẩm Lý Kiều Thê Vượng Phu

Làm Giàu Gả Cho Thủ Phụ Năm Mất Mùa Cẩm Lý Kiều Thê Vượng Phu

7.5/10
4879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 50
Làm Ruộng Gả Cho Thủ Phụ Năm Mất Mùa Cẩm Lý Kiều Thê Vượng Phu

Làm Ruộng Gả Cho Thủ Phụ Năm Mất Mùa Cẩm Lý Kiều Thê Vượng Phu

7.7/10
1257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 2
Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

8.2/10
6245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 84
Đừng Nhặt Loạn Hoàng Đế Ở Ven Đường FULL

Đừng Nhặt Loạn Hoàng Đế Ở Ven Đường FULL

7.6/10
3769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim

Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim

7.3/10
3098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 10
Giấu Xuân FULL

Giấu Xuân FULL

7.6/10
8333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

7.9/10
7974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 59
Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

7.5/10
2742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Nguyệt Lão Bận Rộn

Nguyệt Lão Bận Rộn

7.5/10
3623

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Hắc Ám Huyết Thời Đại

Hắc Ám Huyết Thời Đại

7.5/10
63962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 495
Xuất Giá Nam Nhân

Xuất Giá Nam Nhân

7.5/10
15049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 25
Thiếu Gia Chính Hiệu Sống Lại Gây Chấn Động Toàn Cầu
7.5/10
1114

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Làm Giàu Gả Cho Thủ Phụ Năm Mất Mùa Cẩm Lý Kiều Thê Vượng Phu
7.5/10
4879

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Làm Ruộng Gả Cho Thủ Phụ Năm Mất Mùa Cẩm Lý Kiều Thê Vượng Phu
7.7/10
1257

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
8.2/10
6245

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đừng Nhặt Loạn Hoàng Đế Ở Ven Đường FULL
7.6/10
3769

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim
7.3/10
3098

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Giấu Xuân FULL
7.6/10
8333

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm
7.9/10
7974

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang
7.5/10
2742

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nguyệt Lão Bận Rộn
7.5/10
3623

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hắc Ám Huyết Thời Đại
7.5/10
63962

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Xuất Giá Nam Nhân
7.5/10
15049

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ