Tác Giả Thiên La Lục

Quân Tẩu Cuồng Dã Ám Đế Thịnh Thế Sủng Thê

Quân Tẩu Cuồng Dã Ám Đế Thịnh Thế Sủng Thê

7.6/10
6666

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 76
Trọng Sinh 80 Y Thế Học Bá Nữ Thần

Trọng Sinh 80 Y Thế Học Bá Nữ Thần

7.5/10
29151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 501
Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo

Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo

7.1/10
2250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 10
Phù Thủy Hàng Đầu

Phù Thủy Hàng Đầu

8.5/10
17064

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 84
Tẩy Oan Tập Lục

Tẩy Oan Tập Lục

8.5/10
41767

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 112
Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

7.5/10
160615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 258
[Ma Thổi Đèn] Phủ Tiên Độc Cổ

[Ma Thổi Đèn] Phủ Tiên Độc Cổ

7.5/10
9087

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 17
Thánh Tuyền Tầm Tung

Thánh Tuyền Tầm Tung

7.5/10
14602

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 48
[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu

[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu

7.5/10
17498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 85
Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》

Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》

7.5/10
43630

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 111
Quân Tẩu Cuồng Dã Ám Đế Thịnh Thế Sủng Thê
7.6/10
6666

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trọng Sinh 80 Y Thế Học Bá Nữ Thần
7.5/10
29151

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo
7.1/10
2250

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Phù Thủy Hàng Đầu
8.5/10
17064

Thể loại: Khoa Huyễn

Tẩy Oan Tập Lục
8.5/10
41767

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân
7.5/10
160615

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

[Ma Thổi Đèn] Phủ Tiên Độc Cổ
7.5/10
9087

Thể loại: Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Thánh Tuyền Tầm Tung
7.5/10
14602

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn

[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu
7.5/10
17498

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》
7.5/10
43630

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp