Tác Giả Thập Vĩ Thố

Mắc Nợ Trăm Triệu Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Mắc Nợ Trăm Triệu Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

7.4/10
3666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Yêu Đương Không Bằng Thi Đậu Vào Thanh Hoa

Yêu Đương Không Bằng Thi Đậu Vào Thanh Hoa

7.1/10
1331

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Trở Thành Quốc Bảo Nhờ Mỹ Thực

Trở Thành Quốc Bảo Nhờ Mỹ Thực

7.2/10
24002

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Yêu Đương Không Bằng Thi Đậu Thanh Hoa

Yêu Đương Không Bằng Thi Đậu Thanh Hoa

7.7/10
37965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 123
 Xuyên Thành Muội Muội Của Sủng Muội Cuồng Ma

Xuyên Thành Muội Muội Của Sủng Muội Cuồng Ma

8/10
22757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 126
Giả Trang Thành Quốc Bảo Mang Tân Sờ Cá

Giả Trang Thành Quốc Bảo Mang Tân Sờ Cá

7.1/10
1584

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 4
Nữ Thần Giới Phát Sóng Trực Tiếp

Nữ Thần Giới Phát Sóng Trực Tiếp

7.7/10
3877

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 17
Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

8.4/10
59458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

7.5/10
24628

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Ông Xã Là Trung Khuyển

Ông Xã Là Trung Khuyển

7.5/10
108712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 87
Mắc Nợ Trăm Triệu Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết
7.4/10
3666

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Yêu Đương Không Bằng Thi Đậu Vào Thanh Hoa
7.1/10
1331

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trở Thành Quốc Bảo Nhờ Mỹ Thực
7.2/10
24002

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Yêu Đương Không Bằng Thi Đậu Thanh Hoa
7.7/10
37965

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

 Xuyên Thành Muội Muội Của Sủng Muội Cuồng Ma
8/10
22757

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không

Giả Trang Thành Quốc Bảo Mang Tân Sờ Cá
7.1/10
1584

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Thần Giới Phát Sóng Trực Tiếp
7.7/10
3877

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251
8.4/10
59458

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng
7.5/10
24628

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ông Xã Là Trung Khuyển
7.5/10
108712

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng