Tác Giả Thập Thế

Vọng Tinh Thần

Vọng Tinh Thần

7.5/10
19210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 95
Ma Da Truyền Thuyết

Ma Da Truyền Thuyết

7.5/10
1975

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 3
Tỏa Tình Khiên

Tỏa Tình Khiên

7.5/10
7966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 27
Văn Tuyết Vô Song

Văn Tuyết Vô Song

7.5/10
9559

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 21
Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương

Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương

7.5/10
23649

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 86
Tiểu Lâu Thính Vũ

Tiểu Lâu Thính Vũ

7.5/10
4239

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 11
[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang

[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang

7.5/10
11664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 56
[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

7.5/10
15046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 68
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca

Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca

7.5/10
39138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 148
Ngu Quân Như Núi

Ngu Quân Như Núi

7.5/10
12056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 58
Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký

Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký

7.5/10
7607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
Xuân Phong Độ

Xuân Phong Độ

7.5/10
17714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 73
Cầu Duyên

Cầu Duyên

7.5/10
20061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Đoạn Tình Kết

Đoạn Tình Kết

7.5/10
36064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 104
Chích Thị Vi Nhĩ

Chích Thị Vi Nhĩ

7.5/10
14365

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 64
Thu Phong Triền

Thu Phong Triền

7.5/10
18534

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 79
Vương Phi Của Ta La Nam Nhân

Vương Phi Của Ta La Nam Nhân

7.5/10
10442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Vọng Tinh Thần
7.5/10
19210

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ma Da Truyền Thuyết
7.5/10
1975

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tỏa Tình Khiên
7.5/10
7966

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Văn Tuyết Vô Song
7.5/10
9559

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương
7.5/10
23649

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tiểu Lâu Thính Vũ
7.5/10
4239

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang
7.5/10
11664

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm
7.5/10
15046

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
7.5/10
39138

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ngu Quân Như Núi
7.5/10
12056

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký
7.5/10
7607

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuân Phong Độ
7.5/10
17714

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cầu Duyên
7.5/10
20061

Thể loại: Đam Mỹ

Đoạn Tình Kết
7.5/10
36064

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chích Thị Vi Nhĩ
7.5/10
14365

Thể loại: Đam Mỹ

Thu Phong Triền
7.5/10
18534

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vương Phi Của Ta La Nam Nhân
7.5/10
10442

Thể loại: Đam Mỹ