Tác Giả Thập Thanh Yểu

Trăng Khuyết Cong Cong

Trăng Khuyết Cong Cong

7.7/10
1263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Giấy Trắng Và Thích FULL

Giấy Trắng Và Thích FULL

7.9/10
1960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 2
Dưới Biển Có Sao Không FULL

Dưới Biển Có Sao Không FULL

7.9/10
3040

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
Chấp Niệm Tương Ngộ

Chấp Niệm Tương Ngộ

7.5/10
20136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 109
Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip FULL

Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip FULL

7.6/10
51097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 167
Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP

Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP

8.5/10
166345

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 169
Nhật ký dạy chồng của hổ cái

Nhật ký dạy chồng của hổ cái

8.5/10
11709

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

7.5/10
28872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 74
Đại Bạo Ngọt

Đại Bạo Ngọt

7.5/10
85328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Trảm Nam Sắc

Trảm Nam Sắc

8.1/10
611481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 268
Du Thái Hoa

Du Thái Hoa

7.5/10
27077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 47
Ám Dục

Ám Dục

9.2/10
2292354

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 147
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

7.5/10
95484

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 80
Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

7.5/10
869650

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 476
Thà Đừng Gặp Gỡ

Thà Đừng Gặp Gỡ

7.5/10
372570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 204
Mê Hoặc Song Vương

Mê Hoặc Song Vương

7.5/10
58116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 111
Cặp Đôi Hoàn Cảnh

Cặp Đôi Hoàn Cảnh

7.5/10
23922

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 32
Một Nửa Yêu Thương

Một Nửa Yêu Thương

7.5/10
14126

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 21
Nhã Ái Thành Tính

Nhã Ái Thành Tính

7.5/10
187886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 174
Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ

Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ

7.5/10
4046

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

8.4/10
527776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 245
Giả Yêu Làm Thật

Giả Yêu Làm Thật

7.5/10
431169

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 220
Tư Hôn Chi Boss VIP Lão Bà

Tư Hôn Chi Boss VIP Lão Bà

7.5/10
1570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Phu Thê Triền

Phu Thê Triền

7.5/10
22961

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 53
Giả Yêu Thành Thật

Giả Yêu Thành Thật

7.5/10
172457

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 220
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

7.5/10
736854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 183
Lập Thệ Thành Yêu

Lập Thệ Thành Yêu

7.5/10
150537

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 14
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

7.5/10
273333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 163
Trăng Khuyết Cong Cong
7.7/10
1263

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Giấy Trắng Và Thích FULL
7.9/10
1960

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dưới Biển Có Sao Không FULL
7.9/10
3040

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chấp Niệm Tương Ngộ
7.5/10
20136

Thể loại: Ngôn Tình

Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip FULL
7.6/10
51097

Thể loại: Ngôn Tình

Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP
8.5/10
166345

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật ký dạy chồng của hổ cái
8.5/10
11709

Thể loại: Ngôn Tình

Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
7.5/10
28872

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đại Bạo Ngọt
7.5/10
85328

Thể loại: Ngôn Tình

Trảm Nam Sắc
8.1/10
611481

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Du Thái Hoa
7.5/10
27077

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ám Dục
9.2/10
2292354

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
7.5/10
95484

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Sắc Đẹp Khó Cưỡng
7.5/10
869650

Thể loại: Ngôn Tình

Thà Đừng Gặp Gỡ
7.5/10
372570

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Hoặc Song Vương
7.5/10
58116

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cặp Đôi Hoàn Cảnh
7.5/10
23922

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Một Nửa Yêu Thương
7.5/10
14126

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhã Ái Thành Tính
7.5/10
187886

Thể loại: Ngôn Tình

Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ
7.5/10
4046

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín
8.4/10
527776

Thể loại: Ngôn Tình

Giả Yêu Làm Thật
7.5/10
431169

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tư Hôn Chi Boss VIP Lão Bà
7.5/10
1570

Thể loại: Ngôn Tình

Phu Thê Triền
7.5/10
22961

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Giả Yêu Thành Thật
7.5/10
172457

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chìm Trong Cuộc Yêu
7.5/10
736854

Thể loại: Ngôn Tình

Lập Thệ Thành Yêu
7.5/10
150537

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Dục Vọng Đen Tối
7.5/10
273333

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình