Tác Giả Phạm Thanh Xuyên

Du Băt Khoi Lưa

Du Băt Khoi Lưa

7.4/10
1054

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi

Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi

8/10
1007

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 4
Huyền Thanh

Huyền Thanh

7.2/10
1052

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 5
Phu Nhân Phong Thiếu Gia

Phu Nhân Phong Thiếu Gia

7.7/10
1385

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 19
Một Giây Làm Quỷ Nửa Đời Làm Ma

Một Giây Làm Quỷ Nửa Đời Làm Ma

7.7/10
1261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Tôi Say Rượu Cưỡng Hôn Trúc Mã FULL

Tôi Say Rượu Cưỡng Hôn Trúc Mã FULL

7/10
2460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Giang Hồ Học Đường

Giang Hồ Học Đường

7.5/10
1323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Công Phá Thời Không

Công Phá Thời Không

7.2/10
1329

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Ngươi Thật Quyến Rũ

Ngươi Thật Quyến Rũ

7.4/10
9162

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 99
Khóc Một Quan Tài Rỗng

Khóc Một Quan Tài Rỗng

7.8/10
1628

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 17
Nàng Thật Liêu Nhân

Nàng Thật Liêu Nhân

7.2/10
8665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 101
Xin Chào Trêu Chọc

Xin Chào Trêu Chọc

7.3/10
4092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 41
Bhtt U Mê

Bhtt U Mê

7.6/10
10308

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 112
Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

7.7/10
10257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 92
Mê Mẩn

Mê Mẩn

7.9/10
2948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 20
Lay Động Tiếng Lòng

Lay Động Tiếng Lòng

7.8/10
9403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 93
Dư Tôi Rung Động

Dư Tôi Rung Động

7.7/10
7036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 64
Dư Ngã Tâm Động

Dư Ngã Tâm Động

7.6/10
3019

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 14
Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

7.7/10
10517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 30
Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật

Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật

10.3/10
50391

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 97
Vương Phi Có Độc

Vương Phi Có Độc

6.8/10
17437

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 83
Du Băt Khoi Lưa
7.4/10
1054

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi
8/10
1007

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Huyền Thanh
7.2/10
1052

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Phu Nhân Phong Thiếu Gia
7.7/10
1385

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Một Giây Làm Quỷ Nửa Đời Làm Ma
7.7/10
1261

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tôi Say Rượu Cưỡng Hôn Trúc Mã FULL
7/10
2460

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Giang Hồ Học Đường
7.5/10
1323

Thể loại: Ngôn Tình

Công Phá Thời Không
7.2/10
1329

Thể loại: Linh Dị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngươi Thật Quyến Rũ
7.4/10
9162

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Khóc Một Quan Tài Rỗng
7.8/10
1628

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Nàng Thật Liêu Nhân
7.2/10
8665

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Xin Chào Trêu Chọc
7.3/10
4092

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Bhtt U Mê
7.6/10
10308

Thể loại: Bách Hợp

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại
7.7/10
10257

Thể loại: Bách Hợp

Mê Mẩn
7.9/10
2948

Thể loại: Bách Hợp

Lay Động Tiếng Lòng
7.8/10
9403

Thể loại: Bách Hợp

Dư Tôi Rung Động
7.7/10
7036

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Dư Ngã Tâm Động
7.6/10
3019

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau
7.7/10
10517

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật
10.3/10
50391

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Vương Phi Có Độc
6.8/10
17437

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp