Tác Giả Thanh Việt Lưu Ca

Tn80 Hướng Dẫn Nữ Xứng Tự Cứu Lấy Mình

Tn80 Hướng Dẫn Nữ Xứng Tự Cứu Lấy Mình

7.9/10
1203

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Sống Lại Ngày Tận Thế Tôi Có Không Gian

Sống Lại Ngày Tận Thế Tôi Có Không Gian

7.2/10
1346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Không Có Chí Tiến Thủ Trong Truyện Thập Niên

Không Có Chí Tiến Thủ Trong Truyện Thập Niên

7.6/10
1283

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 7
Thập Niên 80 Người Vợ Yêu Kiều

Thập Niên 80 Người Vợ Yêu Kiều

7.8/10
7793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

7.4/10
8867

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 49
Chiến Dịch Chia Tay

Chiến Dịch Chia Tay

8.8/10
11133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 95
Vượt Ải Mẹ Chồng

Vượt Ải Mẹ Chồng

7.3/10
3975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 47
Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

8.4/10
105221

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 167
Bà Xã Của Ảnh Đế

Bà Xã Của Ảnh Đế

9/10
36320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 42
Thê Bằng Phu Quý

Thê Bằng Phu Quý

7.5/10
36930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 53
Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao

Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao

7.5/10
21730

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 35
Tn80 Hướng Dẫn Nữ Xứng Tự Cứu Lấy Mình
7.9/10
1203

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Sống Lại Ngày Tận Thế Tôi Có Không Gian
7.2/10
1346

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Không Có Chí Tiến Thủ Trong Truyện Thập Niên
7.6/10
1283

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Người Vợ Yêu Kiều
7.8/10
7793

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết
7.4/10
8867

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chiến Dịch Chia Tay
8.8/10
11133

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vượt Ải Mẹ Chồng
7.3/10
3975

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
8.4/10
105221

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bà Xã Của Ảnh Đế
9/10
36320

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thê Bằng Phu Quý
7.5/10
36930

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao
7.5/10
21730

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình