Tác Giả Thanh Sắc Vũ Dực

Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi

Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi

8.2/10
1120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Chương 2
Khi Phú Nhị Đại Gặp Phú Nhị Đại FULL

Khi Phú Nhị Đại Gặp Phú Nhị Đại FULL

7.4/10
9138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 44
Rồng Xuất Hiện Nhớ Chú Ý!! FULL

Rồng Xuất Hiện Nhớ Chú Ý!! FULL

7.8/10
8945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

7.8/10
14664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 98
Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

7.5/10
5137

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 26
Quỷ Vực Vạn Nhân Mê

Quỷ Vực Vạn Nhân Mê

7.6/10
5943

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Sổ Tay Phá Hủy Cốt Truyện Mary Sue

Sổ Tay Phá Hủy Cốt Truyện Mary Sue

7.3/10
27389

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 159
Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

7.2/10
6283

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 38
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù FULL

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù FULL

7/10
14224

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 62
Văn Án Tinh Tế Tu Yêu FULL

Văn Án Tinh Tế Tu Yêu FULL

7.8/10
20501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 98
Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

7.1/10
4105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 22
Mã Qr Năng Lượng Cao

Mã Qr Năng Lượng Cao

7.5/10
8429

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Tinh Tế Tu Yêu

Tinh Tế Tu Yêu

10/10
32867

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 98
Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

8.2/10
33009

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 125
Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Ma Tôn Cũng Muốn Biết

9.1/10
60729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 80
Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

7.5/10
17498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 37
Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

7.5/10
28623

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 70
Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

9.3/10
20911

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 84
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

7.5/10
20601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 60
Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

7.5/10
40562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 78
Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

7.5/10
21863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 64
Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

7.5/10
19792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Trọng Sinh Chi Bản Tính

Trọng Sinh Chi Bản Tính

7.5/10
56739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 76
Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi
8.2/10
1120

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Khi Phú Nhị Đại Gặp Phú Nhị Đại FULL
7.4/10
9138

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Rồng Xuất Hiện Nhớ Chú Ý!! FULL
7.8/10
8945

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư
7.8/10
14664

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ
7.5/10
5137

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Quỷ Vực Vạn Nhân Mê
7.6/10
5943

Thể loại: Đam Mỹ

Sổ Tay Phá Hủy Cốt Truyện Mary Sue
7.3/10
27389

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên
7.2/10
6283

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù FULL
7/10
14224

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Văn Án Tinh Tế Tu Yêu FULL
7.8/10
20501

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi
7.1/10
4105

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Mã Qr Năng Lượng Cao
7.5/10
8429

Thể loại: Đam Mỹ

Tinh Tế Tu Yêu
10/10
32867

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên
8.2/10
33009

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ma Tôn Cũng Muốn Biết
9.1/10
60729

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu
7.5/10
17498

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật
7.5/10
28623

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
9.3/10
20911

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)
7.5/10
20601

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
7.5/10
40562

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
7.5/10
21863

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi
7.5/10
19792

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Bản Tính
7.5/10
56739

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình