Tác Giả Thanh Hoan

Giọng Ai Ngọt Ngào

Giọng Ai Ngọt Ngào

7.6/10
2584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Thập Niên 70 Quân Hôn Ngọt Mật Mang Nhãi Con Nghiên Cứu Khoa Học

Thập Niên 70 Quân Hôn Ngọt Mật Mang Nhãi Con Nghiên Cứu Khoa Học

7.6/10
1104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Mọi Người Đều Đọc Được Suy Nghĩ Của Ta FULL

Mọi Người Đều Đọc Được Suy Nghĩ Của Ta FULL

7.3/10
1709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Thiên Kim Thật Hay Là Trà Xanh FULL

Thiên Kim Thật Hay Là Trà Xanh FULL

7.8/10
2158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Chỉ Ngủ Với Đại Ma Vương

Chỉ Ngủ Với Đại Ma Vương

7.2/10
4416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 30
Thật Ngốc Khi Quay Lại Với Bạn Trai Cũ

Thật Ngốc Khi Quay Lại Với Bạn Trai Cũ

7.8/10
2046

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Xuyên Nhanh Chỉ Ngủ Với Nhân Vật Phản Diện

Xuyên Nhanh Chỉ Ngủ Với Nhân Vật Phản Diện

7.2/10
27460

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô FULL

Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô FULL

7.2/10
7703

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Phép Tắc Thượng Vị

Phép Tắc Thượng Vị

7.2/10
3447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 7
Phá Trận Đồ FULL

Phá Trận Đồ FULL

7.1/10
28530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 207
Thuần Phục

Thuần Phục

7.3/10
9908

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 79
Phong Đao

Phong Đao

7.5/10
61074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 214
Một Tấc Thời Gian

Một Tấc Thời Gian

7.5/10
47900

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

7.5/10
18508

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Trầm Quang Theo Hướng Nam

Trầm Quang Theo Hướng Nam

7.5/10
201313

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Giọng Ai Ngọt Ngào
7.6/10
2584

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Quân Hôn Ngọt Mật Mang Nhãi Con Nghiên Cứu Khoa Học
7.6/10
1104

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mọi Người Đều Đọc Được Suy Nghĩ Của Ta FULL
7.3/10
1709

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Kim Thật Hay Là Trà Xanh FULL
7.8/10
2158

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chỉ Ngủ Với Đại Ma Vương
7.2/10
4416

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Thật Ngốc Khi Quay Lại Với Bạn Trai Cũ
7.8/10
2046

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Chỉ Ngủ Với Nhân Vật Phản Diện
7.2/10
27460

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô FULL
7.2/10
7703

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phép Tắc Thượng Vị
7.2/10
3447

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phá Trận Đồ FULL
7.1/10
28530

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thuần Phục
7.3/10
9908

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phong Đao
7.5/10
61074

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Một Tấc Thời Gian
7.5/10
47900

Thể loại: Ngôn Tình

Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức
7.5/10
18508

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trầm Quang Theo Hướng Nam
7.5/10
201313

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng