Tác Giả Thanh Thang Xuyến Hương Thái

Thưởng Thức

Thưởng Thức

8.3/10
1843

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 87
Quẹo Vào Gl

Quẹo Vào Gl

7.7/10
4098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 73
Ngươi Thật Quyến Rũ

Ngươi Thật Quyến Rũ

7.4/10
13031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 99
The Truth

The Truth

7.6/10
2514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 8
Nàng Thật Liêu Nhân

Nàng Thật Liêu Nhân

7.2/10
11417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 101
Xin Chào Trêu Chọc

Xin Chào Trêu Chọc

7.3/10
4767

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 41
Bhtt U Mê

Bhtt U Mê

7.6/10
12294

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 112
Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

7.7/10
12835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 92
Mê Mẩn

Mê Mẩn

7.9/10
3286

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 20
Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang FULL

Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang FULL

7.8/10
25728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Lay Động Tiếng Lòng

Lay Động Tiếng Lòng

7.8/10
11668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 93
Dư Tôi Rung Động

Dư Tôi Rung Động

7.7/10
8157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 64
Dư Ngã Tâm Động

Dư Ngã Tâm Động

7.6/10
3361

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 14
Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

7.7/10
11383

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 30
Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật

Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật

10.3/10
54760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 97
Vương Phi Có Độc

Vương Phi Có Độc

6.8/10
18946

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 83
Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

8.9/10
44068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 104
Định Mệnh Thứ Hai

Định Mệnh Thứ Hai

7.5/10
42921

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Bí Mật Của Em

Bí Mật Của Em

7.5/10
18846

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 19
Sai Lầm Duy Nhất

Sai Lầm Duy Nhất

7.5/10
24173

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 22
Đánh Rơi Tình Yêu

Đánh Rơi Tình Yêu

7.5/10
46585

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 26
Anh Chưa Mười Tám

Anh Chưa Mười Tám

7.5/10
39265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 23
Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới

Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới

7.5/10
16115

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 74
Thưởng Thức
8.3/10
1843

Thể loại: Bách Hợp

Quẹo Vào Gl
7.7/10
4098

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Ngươi Thật Quyến Rũ
7.4/10
13031

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

The Truth
7.6/10
2514

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Nàng Thật Liêu Nhân
7.2/10
11417

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Xin Chào Trêu Chọc
7.3/10
4767

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Bhtt U Mê
7.6/10
12294

Thể loại: Bách Hợp

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại
7.7/10
12835

Thể loại: Bách Hợp

Mê Mẩn
7.9/10
3286

Thể loại: Bách Hợp

Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang FULL
7.8/10
25728

Thể loại: Ngôn Tình

Lay Động Tiếng Lòng
7.8/10
11668

Thể loại: Bách Hợp

Dư Tôi Rung Động
7.7/10
8157

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Dư Ngã Tâm Động
7.6/10
3361

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau
7.7/10
11383

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật
10.3/10
54760

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Vương Phi Có Độc
6.8/10
18946

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi
8.9/10
44068

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Định Mệnh Thứ Hai
7.5/10
42921

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Bí Mật Của Em
7.5/10
18846

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Sai Lầm Duy Nhất
7.5/10
24173

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Đánh Rơi Tình Yêu
7.5/10
46585

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Anh Chưa Mười Tám
7.5/10
39265

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới
7.5/10
16115

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn