Tác Giả Thái Trí Hằng

Áo Mưa

Áo Mưa

8.5/10
4559

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 10
Gặp chính mình nơi miền đất tuyết

Gặp chính mình nơi miền đất tuyết

8.5/10
2942

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ngoảnh đầu nhìn lại

Ngoảnh đầu nhìn lại

8.5/10
3331

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Lãng quên

Lãng quên

8.5/10
4112

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Lần đầu tiên thân mật

Lần đầu tiên thân mật

8.5/10
10659

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Mix (Mễ Khắc)

Mix (Mễ Khắc)

8.5/10
3928

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Xin nước nơi người

Xin nước nơi người

8.5/10
5219

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Cà Phê Ireland

Cà Phê Ireland

8.5/10
5135

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Tạm Biệt Vi An

Tạm Biệt Vi An

7.5/10
1718

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương

Chương 0
Lần Đầu Bên Nhau

Lần Đầu Bên Nhau

7.5/10
5066

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 10
Diệc Thứ và Kha Tuyết

Diệc Thứ và Kha Tuyết

7.5/10
5061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Chỉ Gọi Tên Em

Chỉ Gọi Tên Em

7.5/10
5474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Con Dơi

Con Dơi

7.5/10
3244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

7.5/10
5284

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Khổng Tước Rừng Sâu

Khổng Tước Rừng Sâu

7.5/10
14848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

7.5/10
6985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18