Tác Giả Thăng Phát

Người Thừa Kế Danh Gia

Người Thừa Kế Danh Gia

7/10
2502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 45
Bia Đỡ Đạn Muốn Phản Công

Bia Đỡ Đạn Muốn Phản Công

7.5/10
2930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 28
Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

7.6/10
11320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương

Chương 85
Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Đem Hào Môn Bá Miêu Loát Trọc

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Đem Hào Môn Bá Miêu Loát Trọc

8/10
24715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 143
Xuyên Thư Cùng Hào Môn Bá Tổng Liên Hôn Sau Ta Bạo Hồng

Xuyên Thư Cùng Hào Môn Bá Tổng Liên Hôn Sau Ta Bạo Hồng

8.4/10
41743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 129
Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

7/10
6784

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 37
Nam Chính Y Điên Rồi

Nam Chính Y Điên Rồi

7.3/10
2072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 8
Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

7.5/10
68690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 94
[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu

[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu

7.5/10
7390

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 25
Người Thừa Kế Danh Gia
7/10
2502

Thể loại: Đô Thị

Bia Đỡ Đạn Muốn Phản Công
7.5/10
2930

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu
7.6/10
11320

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Đem Hào Môn Bá Miêu Loát Trọc
8/10
24715

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Xuyên Thư Cùng Hào Môn Bá Tổng Liên Hôn Sau Ta Bạo Hồng
8.4/10
41743

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám
7/10
6784

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nam Chính Y Điên Rồi
7.3/10
2072

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
7.5/10
68690

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu
7.5/10
7390

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không