Tác Giả Tảng Đá Di Động

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính

7.5/10
1586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Mật Ngọt Đầu Kim

Mật Ngọt Đầu Kim

7.9/10
17710

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 168
Gió Thổi Qua Núi FULL

Gió Thổi Qua Núi FULL

7.9/10
3745

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Chúng Ta

Chúng Ta

7.5/10
5524

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 12
Tình Cuối

Tình Cuối

6.1/10
43758

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 122
Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

8.5/10
134031

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 1

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 1

8.5/10
139133

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Thực tâm giả

Thực tâm giả

8.5/10
15083

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Phù thế phù thành

Phù thế phù thành

8.5/10
19840

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

8.5/10
76584

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Anh sẽ đợi em trong hồi ức

8.5/10
181823

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Bình Minh Và Hoàng Hôn

Bình Minh Và Hoàng Hôn

8.5/10
95163

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Anh Có Thích Nước Mỹ Không

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

7.5/10
70740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

7.5/10
37416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

7.5/10
30272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

7.5/10
107990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 22
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính
7.5/10
1586

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mật Ngọt Đầu Kim
7.9/10
17710

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gió Thổi Qua Núi FULL
7.9/10
3745

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chúng Ta
7.5/10
5524

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tình Cuối
6.1/10
43758

Thể loại: Đam Mỹ

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2
8.5/10
134031

Thể loại: Ngôn Tình

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 1
8.5/10
139133

Thể loại: Ngôn Tình

Thực tâm giả
8.5/10
15083

Thể loại: Ngôn Tình

Phù thế phù thành
8.5/10
19840

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi
8.5/10
76584

Thể loại: Ngôn Tình

Anh sẽ đợi em trong hồi ức
8.5/10
181823

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Minh Và Hoàng Hôn
8.5/10
95163

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Có Thích Nước Mỹ Không
7.5/10
70740

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
7.5/10
37416

Thể loại: Ngôn Tình

Tháng Ngày Ước Hẹn
7.5/10
30272

Thể loại: Ngôn Tình

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
7.5/10
107990

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình