Tác Giả Ta Là Lão Ngũ

Khí Vũ Trụ

Khí Vũ Trụ

7.9/10
2501

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 50
Tinh Vũ Cửu Thần

Tinh Vũ Cửu Thần

7.5/10
41604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 117
Thiên Hạ Đệ Cửu

Thiên Hạ Đệ Cửu

7.5/10
41015

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 162
Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

7.5/10
1378133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 1232
Tạo Hóa Chi Môn

Tạo Hóa Chi Môn

7.5/10
1145732

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 1541
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

7.5/10
6326567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 2272
Công Tử Điên Khùng

Công Tử Điên Khùng

7.5/10
1065817

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 507