Tác Giả Superpanda

Khó Bề Hòa Hợp

Khó Bề Hòa Hợp

7.4/10
5100

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Như Nước Với Lửa

Như Nước Với Lửa

7.1/10
1942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 26
Nhất Thế Thành Danh

Nhất Thế Thành Danh

10.3/10
11832

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 67
Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

7.5/10
22424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 95
Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

7.5/10
19367

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 63
Đế Vương Hồ Dương Trừng

Đế Vương Hồ Dương Trừng

7.5/10
1850

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Lõa Thế

Lõa Thế

7.5/10
41051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

7.5/10
33161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 53