Tác Giả Superpanda

Nhất Thế Thành Danh

Nhất Thế Thành Danh

10.3/10
8824

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 67
Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

7.5/10
14554

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 86
Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

7.5/10
15583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
Đế Vương Hồ Dương Trừng

Đế Vương Hồ Dương Trừng

7.5/10
1491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Lõa Thế

Lõa Thế

7.5/10
3748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

7.5/10
27782

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 53