Tác Giả SUNQINGtheWriter

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur Hệ Liệt 2

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur Hệ Liệt 2

7.9/10
10125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 137
Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

6.7/10
28186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 126
Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

7.5/10
74246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 130
[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

6.8/10
13703

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Thần Hy Khúc

Thần Hy Khúc

7.5/10
30556

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 156
[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

7.5/10
17045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 44
Hoa Anh Thảo Muộn

Hoa Anh Thảo Muộn

7.5/10
26120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 59
Duyên Mộng

Duyên Mộng

7.5/10
10768

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Hắc Lang Ăn Bắp!

Hắc Lang Ăn Bắp!

7.5/10
5223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Trò Chơi Cút Bắt

Trò Chơi Cút Bắt

7.5/10
8444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 21
Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

7.5/10
16659

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 58
[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

7.5/10
15902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 135
Bạn Học Lưu Manh

Bạn Học Lưu Manh

7.5/10
58911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 68
Ác Ma Bên Em

Ác Ma Bên Em

7.5/10
25052

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 62
Thanh Âm Của Thiên Sứ

Thanh Âm Của Thiên Sứ

7.5/10
5785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Chúng Ta Là Của Nhau

Chúng Ta Là Của Nhau

7.5/10
17009

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 30
Anh... Nói Yêu Em Đi!

Anh... Nói Yêu Em Đi!

7.5/10
3122

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Hoàng Hôn Lưu Manh

Hoàng Hôn Lưu Manh

7.5/10
1892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại:

Chương 4
Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur Hệ Liệt 2
7.9/10
10125

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
6.7/10
28186

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
7.5/10
74246

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê
6.8/10
13703

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Hy Khúc
7.5/10
30556

Thể loại: Đam Mỹ

[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non
7.5/10
17045

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hoa Anh Thảo Muộn
7.5/10
26120

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Duyên Mộng
7.5/10
10768

Thể loại: Đam Mỹ

Hắc Lang Ăn Bắp!
7.5/10
5223

Thể loại: Đam Mỹ

Trò Chơi Cút Bắt
7.5/10
8444

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Hỏa Hỏa Và Băng Băng
7.5/10
16659

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi
7.5/10
15902

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Học Lưu Manh
7.5/10
58911

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ác Ma Bên Em
7.5/10
25052

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thanh Âm Của Thiên Sứ
7.5/10
5785

Thể loại: Đam Mỹ

Chúng Ta Là Của Nhau
7.5/10
17009

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Anh... Nói Yêu Em Đi!
7.5/10
3122

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hoàng Hôn Lưu Manh
7.5/10
1892

Thể loại: