Tác Giả Stephenie Meyer

Nhật thực (Eclipse)

Nhật thực (Eclipse)

8.5/10
44145

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 59
Trăng Non

Trăng Non

8.5/10
19037

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 42
Breaking Dawn - Hừng đông

Breaking Dawn - Hừng đông

8.5/10
54987

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 74
Midnight Sun

Midnight Sun

8.5/10
95360

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 40
Chạng vạng

Chạng vạng

8.5/10
29642

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 23
Vật chủ

Vật chủ

8.5/10
8197

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 63
Twilight Series Tập 1: Chạng Vạng

Twilight Series Tập 1: Chạng Vạng

7.5/10
11849

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 25
Twilight Series Tập 2: Trăng Non

Twilight Series Tập 2: Trăng Non

7.5/10
8381

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Twilight Series Tập 3: Nhật Thực

Twilight Series Tập 3: Nhật Thực

7.5/10
8135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 27
Twilight Series Tập 4: Hừng Đông

Twilight Series Tập 4: Hừng Đông

7.5/10
12992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 39