Tác Giả Sơn Trà

Mộng Tưởng

Mộng Tưởng

7.1/10
1232

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 23
Ta Chỉ Là Tưởng Xoát Hảo Cảm A

Ta Chỉ Là Tưởng Xoát Hảo Cảm A

7.7/10
5277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 276
Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu

Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu

7.7/10
71323

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 235
Thập Niên 80 Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ

Thập Niên 80 Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ

7/10
3582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

8.5/10
10950

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Đích Nữ Họa Phi

Đích Nữ Họa Phi

8.5/10
9932

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Tướng Môn Độc Hậu

Tướng Môn Độc Hậu

9.2/10
207893

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 161
Đích Gả Thiên Kim

Đích Gả Thiên Kim

7.5/10
31951

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 217
Sủng Lên Tận Trời

Sủng Lên Tận Trời

8.6/10
42165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 15
Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

7.5/10
3401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

7.5/10
65382

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

7.5/10
10639

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo

[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo

7.5/10
12791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ

Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ

7.5/10
26518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 49
Bí Mật Của Ông Xã: Lời Nói Dối Ngọt Ngào!

Bí Mật Của Ông Xã: Lời Nói Dối Ngọt Ngào!

7.5/10
94467

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Quý Nữ Khó Cầu

Quý Nữ Khó Cầu

7.5/10
204212

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Xuyên Không

Chương 145
Nuôi Dưỡng Bạo Vương

Nuôi Dưỡng Bạo Vương

7.5/10
180942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 65
Mộng Tưởng
7.1/10
1232

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Ta Chỉ Là Tưởng Xoát Hảo Cảm A
7.7/10
5277

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu
7.7/10
71323

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 80 Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ
7/10
3582

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang
8.5/10
10950

Thể loại: Ngôn Tình

Đích Nữ Họa Phi
8.5/10
9932

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Môn Độc Hậu
9.2/10
207893

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đích Gả Thiên Kim
7.5/10
31951

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Sủng Lên Tận Trời
8.6/10
42165

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60
7.5/10
3401

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em
7.5/10
65382

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang
7.5/10
10639

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo
7.5/10
12791

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ
7.5/10
26518

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Bí Mật Của Ông Xã: Lời Nói Dối Ngọt Ngào!
7.5/10
94467

Thể loại: Ngôn Tình

Quý Nữ Khó Cầu
7.5/10
204212

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Xuyên Không

Nuôi Dưỡng Bạo Vương
7.5/10
180942

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Xuyên Không