Tác Giả Sơn Hữu Thanh Mộc

Công chúa tại thượng

Công chúa tại thượng

8.5/10
12447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 200
Xuyên Thư Ma Tôn Càng Ngày Càng Điên Rồi

Xuyên Thư Ma Tôn Càng Ngày Càng Điên Rồi

7.8/10
2497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

7.9/10
4939

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 51
Đoản Mệnh Lão Đại Cố Chấp Yêu Tôi

Đoản Mệnh Lão Đại Cố Chấp Yêu Tôi

7.1/10
3823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 33
Có Con Với Ma Tôn

Có Con Với Ma Tôn

7.3/10
1988

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Công Chúa Trên Cao

Công Chúa Trên Cao

7.3/10
19277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 163
Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha

Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha

7.9/10
7074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 33
Nữ Phụ Thế Thân Không Phải Người FULL

Nữ Phụ Thế Thân Không Phải Người FULL

7.4/10
102248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 25
Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

7.1/10
6004

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 30
Cùng người yêu cũ xuyên đến 23 năm sau

Cùng người yêu cũ xuyên đến 23 năm sau

8.5/10
24986

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 92
Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

7.1/10
52358

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng

Chương 85
Ta quá tra nam phụ đều hắc hóa

Ta quá tra nam phụ đều hắc hóa

9.2/10
18868

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

8.6/10
94523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 182
Công chúa tại thượng
8.5/10
12447

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Xuyên Thư Ma Tôn Càng Ngày Càng Điên Rồi
7.8/10
2497

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy
7.9/10
4939

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đoản Mệnh Lão Đại Cố Chấp Yêu Tôi
7.1/10
3823

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Có Con Với Ma Tôn
7.3/10
1988

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Công Chúa Trên Cao
7.3/10
19277

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha
7.9/10
7074

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nữ Phụ Thế Thân Không Phải Người FULL
7.4/10
102248

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta
7.1/10
6004

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cùng người yêu cũ xuyên đến 23 năm sau
8.5/10
24986

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ
7.1/10
52358

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng

Ta quá tra nam phụ đều hắc hóa
9.2/10
18868

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa
8.6/10
94523

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng