Tác Giả Sơ Hòa

Rạng Sáng Chiều Hôm

Rạng Sáng Chiều Hôm

7/10
4182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Thế Thân Của Người FULL

Thế Thân Của Người FULL

7.2/10
8110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 65
Thập Niên 80 Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ

Thập Niên 80 Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ

7/10
6982

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 194
Thẳng Nam Bạn Cùng Phòng Bị Mỹ Nhân Thụ Gay Rồi!

Thẳng Nam Bạn Cùng Phòng Bị Mỹ Nhân Thụ Gay Rồi!

7.9/10
4902

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 24
Đệ Nhất Người Ở Rể

Đệ Nhất Người Ở Rể

8.3/10
33986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 501
Tâm Cuồng

Tâm Cuồng

7.1/10
3293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 57
Hợp Đồng Chia Tay

Hợp Đồng Chia Tay

7.6/10
7171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Phá Trận Đồ FULL

Phá Trận Đồ FULL

7.1/10
26324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 207
Sắp Thành Lại Bại

Sắp Thành Lại Bại

7.6/10
4358

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Trồng Mặt Trời FULL

Trồng Mặt Trời FULL

7.1/10
12288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Nhiên Ca FULL

Nhiên Ca FULL

7.6/10
25178

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 53
Năm Tháng Trong Tiếng Đạn

Năm Tháng Trong Tiếng Đạn

7.9/10
9572

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Thác Tích FULL

Thác Tích FULL

7.3/10
20209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây FULL

Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây FULL

7.3/10
19738

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

7.1/10
14086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Áo Sơ Mi Bạc Hà

Áo Sơ Mi Bạc Hà

7.5/10
12445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 82
Tâm Độc

Tâm Độc

9.3/10
120763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 213
Có Biển

Có Biển

8.8/10
10972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 35
Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu

Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu

9.5/10
75996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 93
Yêu Chuộng

Yêu Chuộng

7.5/10
17564

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 29
Phong Đao

Phong Đao

7.5/10
59748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 214
Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

8.4/10
139668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 149
Quán Mì Tư Ca

Quán Mì Tư Ca

7.5/10
16928

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Lang Gia Không Có Bảng

Lang Gia Không Có Bảng

7.5/10
7759

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 29
Tức Phụ Cùng Thương

Tức Phụ Cùng Thương

7.5/10
25518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
Bạn Đời Và Súng

Bạn Đời Và Súng

7.5/10
25077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
Thành Ca, Nói Không Với Yêu Đương Cơ Mà

Thành Ca, Nói Không Với Yêu Đương Cơ Mà

7.5/10
7600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 9
Tình Không Dao Động

Tình Không Dao Động

7.5/10
150678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 62
Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

7.5/10
16262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Yêu Đội

Yêu Đội

7.5/10
65435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 96
Diệp Hữu Khô Vinh

Diệp Hữu Khô Vinh

7.5/10
12045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

7.5/10
6013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 361
Ánh Trăng Trong Lòng Hắn

Ánh Trăng Trong Lòng Hắn

7.5/10
34684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

7.5/10
27456

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 37
Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư

Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư

7.5/10
21431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Rạng Sáng Chiều Hôm
7/10
4182

Thể loại: Đam Mỹ

Thế Thân Của Người FULL
7.2/10
8110

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thập Niên 80 Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ
7/10
6982

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thẳng Nam Bạn Cùng Phòng Bị Mỹ Nhân Thụ Gay Rồi!
7.9/10
4902

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đệ Nhất Người Ở Rể
8.3/10
33986

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tâm Cuồng
7.1/10
3293

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ

Hợp Đồng Chia Tay
7.6/10
7171

Thể loại: Đam Mỹ

Phá Trận Đồ FULL
7.1/10
26324

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sắp Thành Lại Bại
7.6/10
4358

Thể loại: Đam Mỹ

Trồng Mặt Trời FULL
7.1/10
12288

Thể loại: Đam Mỹ

Nhiên Ca FULL
7.6/10
25178

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Năm Tháng Trong Tiếng Đạn
7.9/10
9572

Thể loại: Đam Mỹ

Thác Tích FULL
7.3/10
20209

Thể loại: Đam Mỹ

Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây FULL
7.3/10
19738

Thể loại: Đam Mỹ

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi
7.1/10
14086

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Áo Sơ Mi Bạc Hà
7.5/10
12445

Thể loại: Đam Mỹ

Tâm Độc
9.3/10
120763

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Có Biển
8.8/10
10972

Thể loại: Đam Mỹ

Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu
9.5/10
75996

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Yêu Chuộng
7.5/10
17564

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Phong Đao
7.5/10
59748

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô
8.4/10
139668

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Quán Mì Tư Ca
7.5/10
16928

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lang Gia Không Có Bảng
7.5/10
7759

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tức Phụ Cùng Thương
7.5/10
25518

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Bạn Đời Và Súng
7.5/10
25077

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thành Ca, Nói Không Với Yêu Đương Cơ Mà
7.5/10
7600

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tình Không Dao Động
7.5/10
150678

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Kim Chủ, Cưng Ra Đây!
7.5/10
16262

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Đội
7.5/10
65435

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Diệp Hữu Khô Vinh
7.5/10
12045

Thể loại: Đam Mỹ

Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60
7.5/10
6013

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ánh Trăng Trong Lòng Hắn
7.5/10
34684

Thể loại: Đam Mỹ

Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
7.5/10
27456

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư
7.5/10
21431

Thể loại: Đam Mỹ