Tác Giả Đống Cảm Siêu Nhân

Nghề Đóng Vai Phản Diện

Nghề Đóng Vai Phản Diện

7.6/10
3368

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 34
Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

7.7/10
5165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 167
Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Đối Thủ

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Đối Thủ

7.7/10
1269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 7
Bức Tường Này Thành Tinh Rồi

Bức Tường Này Thành Tinh Rồi

7/10
1197

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 4
Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ

Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ

7.6/10
2604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Trúc Mã Khó Đoán

Trúc Mã Khó Đoán

7.8/10
10284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 95
Tống Ngọc Chương

Tống Ngọc Chương

7.5/10
11519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 206
Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

7.2/10
5374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 161
Thiên Kiêu Chi Nữ

Thiên Kiêu Chi Nữ

8.5/10
5213

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

8.5/10
12960

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 65
Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây

Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây

8.5/10
12692

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 48
Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học

Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học

8.5/10
24801

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 58
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

8.5/10
52171

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 108
Người Đến Cùng Cơn Mưa

Người Đến Cùng Cơn Mưa

7.5/10
5929

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 29
Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Khi Tắc Kè Không Có Hoa

7.5/10
4313

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 16
Nơi Nào Có Nắng Ấm

Nơi Nào Có Nắng Ấm

7.5/10
11558

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 53
Nghề Đóng Vai Phản Diện
7.6/10
3368

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính
7.7/10
5165

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Đối Thủ
7.7/10
1269

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Bức Tường Này Thành Tinh Rồi
7/10
1197

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ
7.6/10
2604

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trúc Mã Khó Đoán
7.8/10
10284

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Tống Ngọc Chương
7.5/10
11519

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
7.2/10
5374

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thiên Kiêu Chi Nữ
8.5/10
5213

Thể loại: Truyện Teen

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi
8.5/10
12960

Thể loại: Truyện Teen

Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây
8.5/10
12692

Thể loại: Truyện Teen

Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học
8.5/10
24801

Thể loại: Truyện Teen

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
8.5/10
52171

Thể loại: Truyện Teen

Người Đến Cùng Cơn Mưa
7.5/10
5929

Thể loại: Truyện Teen

Khi Tắc Kè Không Có Hoa
7.5/10
4313

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nơi Nào Có Nắng Ấm
7.5/10
11558

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình